Lena Hedlund och Johannes Gustavsson, familjebehandlare

En av kommunens viktigaste uppgifter består i att ta hand om barn och familjer, och se till att de mår bra. Blir det knasigt i en familj kan man få hjälp av familjebehandlare. Lena och Johannes jobbar med detta.

Lena Hedlund och Johannes Gustavsson är två av kommunens sex familjebehandlare och en del av öppenvårdsenheten på Nygatan 7B.

– Alla föräldrar vill sina barns bästa. Det tar vi fasta på och försöker ge familjer verktyg i vardagen för att alla ska må bra, säger Lena Hedlund som har arbetat i kommunen och inom yrket sedan 1989. Då var yrket ”hemma-hos:are”. Arbetsuppgifterna har alltid handlat om att stötta och stödja människor i deras vardag och hemsituation.

Ofta kommer uppdrag från socialsekreterare som bedömer att en familj kan behöva stöttning på grund av konflikter eller kommunikationsproblem i hemmet. Det kan handla om familjer med så kallade hemmasittare där barnen inte vill gå till skolan.

– Det existerade inte i den omfattningen för 10 – 20 år sedan, men är ju tyvärr inte helt ovanligt idag, säger Lena.

Kollegan Johannes Gustavsson har arbetat som familjebehandlare i snart 1,5 år och har en bakgrund inom skolan och arbete på HVB-hem.

– Skillnaden här är ju att man arbetar med hela familjen. Vi ses inte som myndighetsutövare på det sättet som exempelvis socialsekreterare. Vi är där för att lyfta familjen och stötta. De allra flesta välkomnar oss därför in i sina hem och ser oss som god hjälp. Vi är också tydliga från början att detta är något vi gör tillsammans med dem. Att vi lyder under lika stark sekretess som resten av socialtjänsten tror jag också känns tryggt, säger Johannes.

Lena och Johannes bemannar också kommunens Familjelinje. Tanken med den är att erbjuda låga trösklar för dem som söker stöd inom princip vad som helst som rör en familj. En förälder kan misstänka att barnet tar droger och behöver råd, barn kan ha bevittnat våld i hemmet och behöver verktyg för att hantera det, familjer kan genomgå kriser och då tillfälligt behöva stöttning. Andra vill ha råd och stöd hur man ska hanterar utåtagerande barn och kanske våld inom familjen.

Fyra samtal har man lov till utan att något journalförs. Ibland krävs ett mer långsiktigt arbete med kontinuerliga träffar.

–  Ganska ofta handlar det om att lyssna in vad som är problemet och sedan lotsa vidare till exempel till familjerådgivning, missbruksstöd, anhörigstöd, BUP eller liknande säger Johannes. Han uppskattar att det tar ungefär en vecka från att man ringer till att man får träffa en familjebehandlare.

Publicerat av Anette Westerlund den 6 augusti 2020, senast ändrad den 10 januari 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?