Arbetsmarknadsenheten

Arbetscenter är en del av Arbetsmarknadsenheten. Arbetscenter är ingången och mötesplatsen för dig som är vuxen och som behöver och vill utveckla din kompetens för det framtida arbetslivet.

Vi finns för dig som:

  • inte kommit in på arbetsmarknaden,
  • av olika anledningar tappat kontakten med arbetsmarknaden,
  • behöver en längre introduktionstid,
  • har försörjningsstöd.

Så här arbetar vi

Vi sätter deltagarna i främsta rummet och har som mål att bemöta varje individ med respekt och i varje möte arbeta på ett lösningsfokuserat arbetssätt; vi ser möjligheter och inte hinder. Alla kommunens invånare ska ses som en resurs och en gemensam angelägenhet att värna om.

Vi har ett nära samarbete med exempelvis individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, det lokala näringslivet, föreningar och andra kommunala enheter.

Arbetscenter använder sig av en arbetsmodell med ”en väg in – många vägar ut” för att på bästa sätt möta individuella förutsättningar och behov.

Aktiv Kraft

Aktiv Kraft är en verksamhet för dig som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi erbjuder olika slags insatser som kan hjälpa dig med: ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. ökad självkänsla och självförtroende. förbättrad hälsa och livskvalitet. en chans i stöttning för att närma dig arbete eller studier. Vi kan även ge dig…

Illustration vägledningscenter

Vägledningscenter

På Vägledningscenter får du som arbetssökande stöd av arbetskonsulenter och arbetsmarknadscoacher. Vi erbjuder ett individuellt kartläggnings- och planeringssamtal för att hjälpa dig med din plan för att på egen hand ta dig vidare mot studier eller arbete. Det viktigaste är att du vill ha en förändring, hitta glädjen och tron på dig själv. Ett samtal…

Hjälpte informationen på denna sida dig?