Aktiv Kraft

Aktiv Kraft är en verksamhet för dig som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi erbjuder olika slags insatser som kan hjälpa dig med:

 • ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället.
 • ökad självkänsla och självförtroende.
 • förbättrad hälsa och livskvalitet.
 • en chans i stöttning för att närma dig arbete eller studier.

Vi kan även ge dig stöd att formulera mål. Tillsammans hittar vi styrkor och resurser!
I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund erbjuder vi Aktiv Kraft.

Deltagaransökan Sjuhärads samordningsförbund

Detta ingår i Aktiv Kraft

Upp till 20 timmar per vecka i upp till 24 veckor.
I programmet ingår:

  • Jag-stärkande aktiviteter
  • Kreativt skapande
  • Gruppaktiviteter
  • Arbetsträning (t.ex. sortering, montering, paketering, kök, städ, trädgård, administration)
  • Samtal individuellt och i grupp
  • Framtidsmål
  • ACT – Acceptence and commitment training
  • Fysisk aktivitet

Hör gärna av dig till oss med frågor eller funderingar så hjälper vi dig!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 3 november 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?