Aktiv Kraft

Aktiv Kraft är en verksamhet för dig som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi erbjuder olika slags insatser som kan hjälpa dig med:

 • ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället.
 • ökad självkänsla och självförtroende.
 • förbättrad hälsa och livskvalitet.
 • en chans i stöttning för att närma dig arbete eller studier.

Vi kan även ge dig stöd att formulera mål. Tillsammans hittar vi styrkor och resurser!
I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund erbjuder vi Aktiv Kraft.

Deltagaransökan Sjuhärads samordningsförbund

Detta ingår i Aktiv Kraft

I programmet ingår:

  • Jag-stärkande aktiviteter
  • Kreativt skapande
  • Gruppaktiviteter
  • Arbetsträning
  • Samtal individuellt och i grupp
  • Framtidsmål
  • ACT – Acceptence and commitment training
  • Fysisk aktivitet

Hör gärna av dig till oss med frågor eller funderingar så hjälper vi dig!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 27 augusti 2021 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?