Examensarbete och praktik

Vi vill ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap, dina tankar och ditt ifrågasättande håller oss ajour och vi får samtidigt möjlighet att visa upp vår verksamhet och de yrken vi har att erbjuda.

Samarbetet med dig som går i skolan ser olika ut beroende på skolform, ålder och utbildning. Kanske börjar kontakten i grundskolan med studiebesök för att sedan via projektarbeten och/eller praktik leda fram till examensarbeten och uppsatser på högskolenivå.

Kontakta ansvarig inom respektive verksamhet

Är du intresserad av ett område som inte omnämns nedan? Kontakta kommunens växel så lotsas du vidare till rätt person. E-post: kommun@ulricehamn.se eller via telefon: 0321 -59 50 00

Bild på händer vis byggritningar på ett bord.

Praktik/examensarbete på miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad finns ett brett spektrum av tjänster som är uppdelade på fyra enheter och du kan jobba som allt från mättekniker till byggnadsinspektör eller samhällsplanerare. Vi välkomnar studenter som vill göra praktik eller skriva examensarbete inom alla delar av verksamheten.

Examensarbete och uppsats

Kostenheten - för studenter som läser kostekonomi eller liknande Aktuella ämnen för examensarbete: - matsvinn - arbetsmiljö Anna-Lena Johansson, chef för kostverksamheten e-post: anna-lena.johansson12@ulricehamn.se Kultur och fritid Lena Moritz, verksamhetschef telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70 e-post: lena.moritz@ulricehamn.se IT-enheten Lena Schoultz, enhetschef it telefon: 0321-59 50 00 e-post: lena.schoultz@ulricehamn.se Fastighet Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet telefon:…

Bild på två kvinnor som sitter vid en dator

Praktik

Att under sin studietid ha kontakt med arbetslivet är både en inspiration till framtida val och ett sätt att pröva sin kunskap i verkligheten. Verksamheter som vill ha praktikanter HR-funktionen Under praktikperioden hos oss som oftast görs i samband med dina högskole- eller universitetsstudier får du möjligheten att blicka in i en ”personalares” yrkesvardag i…

Hjälpte informationen på denna sida dig?