6 000 extra att hämta för semestervikarier i omsorgen

6 000 kronor i extra ersättning för semestervikarier som arbetar minst åtta sammanhängande veckor under semesterperioden 2022 som utbetalas i ett engångsbelopp vid semestervikariatets slut.

De här omfattas av tillägget:

Vårdbiträden, undersköterskor, omvårdnadsassistenter, sjuksköterskor, stödbiträden och stödassistenter inom verksamheterna vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård, samt funktionsnedsättning.

Medarbetare som anställs på vikariat eller allmän visstidsanställning i minst åtta sammanhängande veckor enligt fastställt schema under juni, juli och augusti.

Tillsvidareanställda medarbetare som för närvarande är föräldralediga eller studielediga med en fortsatt hel tjänstledighet över minst september månad 2022.

Förhållningsregler och villkor

Minst åtta sammanhängande veckor ska vara förlagda under perioden 1 juni till 31 augusti 2022. Beloppet på ersättningen är detsamma oavsett medarbetarens sysselsättningsgrad.

Utbetalning och skatt

Beloppet är skattepliktigt och det dras engångsskatt. Utbetalas som ett engångsbelopp efter avslutat semestervikariat.

Och under Lediga jobb finns information om hur du söker.

Publicerat av Anette Westerlund den 7 februari 2022, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?