Skoldatateket – digitalt stöd i skolan

Skoldatateket vänder sig i första hand till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men även till elever och vårdnadshavare. På skoldatatek är det möjligt att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara.

Elever med koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan låna bärbar dator med pedagogisk programvara som talsyntes och rättstavningsprogram.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 20 januari 2022 av Helena Häggström

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?