Vuxenutbildning, SFI och Lärvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Lärvux och Svenska för invandrare (SFI). På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter utifrån dina förutsättningar och du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Det betyder även att du som har ett arbete kan läsa kurser på vuxenutbildningen.

Bild på personer som sitter i en datasal framför datorskärmar

Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet, Tre rosors väg i Ulricehamn. Se karta över skolområde Tingsholm. 

Sök kurser

 

Ansökan till vårens kurser är nu öppen fram till och med 6/12!

Läs regler för antagning, urval och studieomfattning i fliken Antagningsregler för vuxenutbildningen nedan. Högsta rekommenderade studietakt är 20 poäng per vecka. För mer information om studieomfattning och studietakt vänligen kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Så här ansöker du till vuxenutbildningen

 1. Om det är första gången du söker en utbildning hos oss ska du skapa dig ett användarnamn. När du fyllt i formuläret får du ett mejl med dina inloggningsuppgifter.
 2. Logga in på e-tjänsten Ansök vuxenutbildning. Inne i e-tjänsten ser du vilka kurser du kan söka.

Om glömt ditt användarnamn eller lösenord så hör av dig till skoladministratören, telefon 0321-59 54 57.

Schema

Ditt personliga schema hittar du som en e-tjänst:  Personliga schema på vuxenutbildningen (Inlogg kräver mobilt BandkID)

Vid problem med att logga in i schemat: kontakta skoladministratören på 0766-43 54 57 eller karin.bostrom@ulricehamn.se

Rätt till komvux

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola.

Antagningsregler för vuxenutbildningen

Krav för att söka till vuxenutbildning i Ulricehamn

 • Du ska vara folkbokförd i Ulricehamns kommun. (Om du är folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Ulricehamn genom den)
 • Du ska vara 20 år (du kan söka från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan. Med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
 • Du ska kunna ta till dig det som lärs ut under utbildningen.

Bifoga tidigare betyg

Din ansökan är inte komplett förrän du bifogat eller skickat in dina tidigare betyg. Du kan bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Vuxenutbildningen, 523 86 Ulricehamn.
Om du har betyg från 1997 eller senare från Vuxenutbildningen i Ulricehamn eller från Tingsholmsgymnasiet behöver du inte bifoga dina betyg.

Urval

Du som söker är ansvarig för att din ansökan och dina inlämnade handlingar är rätt och riktiga. Under antagningen ser vi på den information och de handlingar du lämnat in då du ansökt. Vi kan inte godkänna information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum.

Om det är fler som sökt gymnasial vuxenutbildning än vi har plats för, sker ett urval. Då ger platsen/platserna i första hand till de som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som hen har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108)

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning kan den ställas in eller i vissa fall erbjudas i annan studieform.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast en vecka före kursstart.

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Det är du som ska prövas som ansvarar för att du har tillräckliga kunskaper i ämnet då du ska prövas.

Distanskurser

Distanskurser är ett komplement till de kurser vi inte erbjuder på plats. Om du behöver läsa en kurs som inte ges i Ulricehamn kan distansstudier vara ett alternativ. Om du av olika skäl inte kan närvara på de lärarledda lektionerna dagtid, kan du också få beslut att läsa kurserna på distans. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Distanskurser erbjuds av Hermods

Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för distanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår studie- och yrkesvägledare om du vill läsa på distans. Du får all hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Distanskurser ges via Hermods

Distanskurser som kräver praktik

Exempelvis kurser inom vård- och omsorgsprogrammet läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare. Om du läser någon annan distanskurs som kräver praktik tar vuxenutbildningen gemensamt beslut tillsammans med distansutbildningsföretaget.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen.

 

 

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och studier är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

e-post: syvvuxenutbildning@ulricehamn.se
telefon: 0321-59 63 70

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Studiefinansiering och CSN

Om du läser halvfart eller mer, finns möjlighet att söka pengar för studier hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Man kallar det studiemedel. En del av pengarna är bidrag och den andra delen är lån.

Ansök om studiemedel via CSN

 1. Ansök via csn.se Logga in med BankID och  fyll i en ansökan. Var noga med skriva rätt start- och slutdatum för perioden och att antal poäng stämmer med det du studerar.
 2. Kontakta vuxenutbildningens studiehandledare för att få en studieplan inskickad till CSN.
 3. Då CSN fattat beslut om din ansökan ska du lämna in en studieförsäkran. Skriv ut blanketten, underteckna och lämna den till vår skolsekreterare.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

CSN in other languages

Betyg

Bara slutbetyg, examensbevis och intyg/diplom från vård- och omsorgscollege skrivs ut och skickas hem.

Om du önskar få betyg från en kurs utskrivet kontaktar du skolsekreteraren via mejl.

karin.bostrom@ulricehamn.se

 

Länkar som är bra att ha

 

DigiExam
Exam.net
Google Classroom
Gmail

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 23 oktober 2020 av Michael Drebäck

Hjälpte informationen på denna sida dig?