Skolskjuts och elevresor

Ansök inför läsåret 2023/2024

Här ansöker du om skolskjuts och elevresor inför kommande läsår. Från och med den 13 februari till och med den 13 mars kan du ansöka om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2023/2024.

Ansök senast 13 mars

Det är viktigt att du ansöker i tid för att vi ska kunna planera in alla resor. Om du inte ansöker innan den 13 mars kan vi inte garantera att resan blir beviljad innan terminsstart. Vårdnadshavare får då ansvara för transport till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad.

Tänk på att du måste ansöka om skolskjuts inför kommande läsår, även om eleven redan har skolskjuts i år. Det gäller även om eleven endast åker med linjetrafik.

Till dess att ansökan är beslutad och resan inplanerad ansvarar du som vårdnadshavare eller elev för transport till och från skolan.

Reseschema

När du fått beslut och skolskjuts/resa är inplanerad, vänligen logga in på skolskjutsportalen för att ta del av ditt reseschema.

Skolskjutsportalen

Frågor?

Om du har frågor så når du oss enklast via mejl: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se
Du kan också ringa oss (via kommunens växel): 0321- 59 50 00.

Regler för skolskjuts och elevresor (pdf)

Hjälpte informationen på denna sida dig?