Skolskjuts och elevresor

Ansök om skolskjuts eller elevresa

Här ansöker du om skolskjuts/elevresa för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet. Till dess att ansökan är beslutad och resan inplanerad ansvarar du som vårdnadshavare eller elev för transport till och från skolan.

Reseschema

När du fått beslut och skolskjuts/resa är inplanerad, vänligen logga in på skolskjutsportalen för att ta del av ditt reseschema.

Skolskjutsportalen

Frågor?

Om du har frågor så når du oss enklast via mejl: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se
Du kan också ringa oss (via kommunens växel): 0321- 59 50 00.

Regler för skolskjuts och elevresor (pdf)

Hjälpte informationen på denna sida dig?