Ansök om skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan

Här ansöker du om skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.

Skolskjuts inför kommande läsår

Ansökan inför läsåret 22/23 är nu stängd, men är öppen för nya ansökningar som ska gälla under 21/22.

Om ni har missat att ansöka om skolskjuts för läsåret 22/23 vänligen skicka in ansökan omgående, dock kan vi inte garantera resa till skolstart. Vårdnadshavare får då ansvara för transport av elev till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad.
Ansökan för läsåret skulle varit inskickad senast 11 mars. Detta gäller både för elever i grundskolan, särskolan och gymnasiet.

Tänk på att du måste ansöka om skolskjuts inför kommande läsår, även om eleven redan har skolskjuts i år. Det gäller även om eleven endast åker med linjetrafik.

Länk till ansökan om skolskjuts

Ändrade skolskjutsbehov under terminen

Du som inte har ansökt om skolskjuts innan terminsstart kan ansöka när som helst under läsåret. Handläggningstiden är normalt 2 till 3 veckor. Notera att eleven inte har rätt till skolskjuts innan ansökan är beviljad. Information om beslut skickas via mail.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Växelvis boende

Vid ansökan om växelvis boende ska ett vistelseschema (schema när eleven bor på respektive adress) finnas med för att en ansökan ska vara komplett.

Särskilda skäl

Vid ansökan om särskilda skäl ska alltid intyg finnas med. Under fliken ”ansökan” finner ni var intyg ska bifogas.

Skolskjuts vid fritidsplats

Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidsverksamhet. Om ert barn åker skolskjuts de dagar hen inte är på fritids så finns det information om hur du fyller i detta i ansökningen i e-tjänsten.

Beslut om skolskjuts

När du skickat in ansökan får du på skärmen en bekräftelse om att ansökan har gått i väg. Du får ingen bekräftelse via mejl. Beslut om skolskjuts, hållplats och resescheman m.m. publiceras i skolskjutsportalen efter handläggning.

Kontakt

Frågor kring skolskjuts skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2018, senast ändrad den 12 april 2022 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?