Ansök om elevresa för gymnasiet

Här ansöker du om elevresa för dig som går på gymnasiet.

En bild på en buss med texten Ansök om elevresa


För att du ska ha rätt till elevresa ska det vara längre än sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Du som inte har ansökt om elevresa kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Det tar 2-3 veckor att handlägga din elevresa från det att du skickar in komplett ansökan.

En ansökan om elevresa måste alltid skickas in

Eleven har inte rätt till resa före en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Ulricehamns kommun. Information om beslut får du via mejl.

Ansökan om elevresa

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Beslut om elevresa

Beslut om elevresa meddelas via mejl. När resan är inplanerad får du ytterligare en länk med reseschema via mejl.

Särskilda skäl och växelvis boende

Kommunen har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Frågor kring elevresor skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Publicerat av Sabina Eskil den 10 februari 2020, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?