Ansök om skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan

Här ansöker du om skolskjuts i grundskolan och särskolan.

Vit buss på lila bakgrund med texten Ansök om skolskjuts

Du som inte har ansökt om skolskjuts till terminsstart men är i behov av det, kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid.

OBS: En ansökan om skolskjuts måste alltid skickas in. Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen före en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Ulricehamns kommun. Information om beslut får du via mejl.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Växelvis boende

Vid ansökan om växelvis boende ska ett vistelseschema (schema när eleven bor på respektive adress) finnas med för att en ansökan ska vara komplett.

Särskilda skäl

Vid ansökan om särskilda skäl ska alltid intyg finnas med. Under fliken ”ansökan” finner ni var intyg ska bifogas.

Skolskjuts vid fritidsplats

Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidsverksamhet. Om ert barn åker skolskjuts de dagar hen inte är på fritids så finns det information om hur du fyller i detta i ansökningen i e-tjänsten.

Beslut om skolskjuts

När du skickat in ansökan får du på skärmen en bekräftelse om att ansökan har gått i väg. Du får ingen bekräftelse via mejl. Beslut om skolskjuts, hållplats och resescheman m.m. publiceras i skolskjutsportalen efter handläggning.

Kontakt

Frågor kring skolskjuts skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2018, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?