Blanketter för boende och miljö

Här finns blanketter samlade som rör boende- och miljöområdet. Du hittar dem också under respektive område på webbplatsen. Ditt ärende går snabbare att handlägga om vi får din blankett fullständigt ifylld och eventuella bilagor bifogade. Du hittar rätt inlämningsadress på respektive blankett. Har du frågor, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna du hittar på respektive blankett.

Avfall & återvinning

Bekämpningsmedel

Din bostad

Djur och jordbruk

Förorenade områden

Cisterner

Livsmedel & hälsa

Miljöfarlig verksamhet

Strandskydd

Utomhusmiljö & trädgård

Vatten & avlopp

Vattenskyddsområde

Värmepumpar


Publicerat av Ulrika Emtervall den 21 april 2016, senast ändrad den 24 oktober 2019 av Kajsa Klasson Frisell