Blanketter för boende och miljö

Här finns blanketter samlade som rör boende- och miljöområdet. Du hittar dem också under respektive område på webbplatsen. Ditt ärende går snabbare att handlägga om vi du är noga med att fylla i din blankett rätt och eventuella bilagor är bifogade. Du hittar rätt inlämningsadress på respektive blankett. Har du frågor, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna du hittar på respektive blankett.

Avfall & återvinning

Bekämpningsmedel

Din bostad

Djur och jordbruk

Förorenade områden

Cisterner

Livsmedel & hälsa

Miljöfarlig verksamhet

Strandskydd

Utomhusmiljö & trädgård

Vatten & avlopp

Vattenskyddsområde

Värmepumpar


Publicerat av Ulrika Emtervall den 21 april 2016, senast ändrad den 19 mars 2020 av Kajsa Klasson Frisell