Balkong

Om du ska bygga en ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong kan du behöva bygglov eller anmälan beroende på storlek, typ av balkong som planeras, om den påverkar bärande konstruktion och den befintliga byggnadens storlek.

Om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka möjligheten att få bygglov.  Om du är osäker på vad som gäller för det just du planerar att göra, ta kontakt med byggenheten.

Balkongens konstruktion

Balkongens räcke upp till 0,8 meter, ska utformas så att barn inte kan klättra upp och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 10 centimeter breda. Största tillåtna mått mellan balkonggolv och balkongräckets underkant är 5 cm.

 

Var ska du bygga?

Du får bygga en balkong för en- och tvåbostadshus inom ett detaljplanelagt område. Om balkongen påverkar husets bärande konstruktion kan du behöva göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för det just du planerar att göra, ta kontakt med byggenheten.

Tänk på att om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka möjligheten att få bygglov.

Några första steg

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

  • En detaljritning som visar hur balkongen ska se ut.
  • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss.
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
  • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Blanketter och exempelritningar

Du får bygga en balkong för en- och tvåbostadshus inom ett detaljplanelagt område. Om balkongen påverkar husets bärande konstruktion kan du behöva göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för det just du planerar att göra, ta kontakt med byggenheten.

Tänk på att om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka möjligheten att få bygglov.

Publicerat av Elin Ohlsson den 31 augusti 2018, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?