Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Vinkelhake i trä, papper och en pennaFoto: Dawid Malecki/ Unsplash

Inom detaljplanerat område

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt att söka eftersom förutsättningarna regleras i detaljplanen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.

Ansökan

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som samverkansnämnden miljö och bygg beslutat om.

De här handlingarna behöver byggenheten

Ansökan om förhandsbesked för bygglov
– Situationsplan. Förslaget ska vara inritat på en tydlig karta, en lämplig karta kan fås via byggenheten. Skicka fråga om karta för förhandsbesked till: bygg@ulricehamn.se.
– Redovisning av tänkt vatten och avlopp. Markera plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. Kontakta gärna miljöenheten om du är tveksam, så kan de hjälpa dig. Ytterligare utredning kan krävas.

 

Här kan du ladda ner ett häfte med checklista och exempelritningar.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 maj 2017, senast ändrad den 10 september 2020 av Emma Claesson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån, ons, fre kl. 9.30-11.30
och ons kl. 13-16

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?