Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Inom detaljplanerat område

Det finns även möjlighet att söka förhandsbesked inom detaljplanerat område och få besked om åtgärden ryms inom detaljplanens bestämmelser. Det innebär att du inte behöver lägga ner tid och pengar på en fullständig bygglovsansökan i ett första skede.

Utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.

Vad miljö- och byggnämnden prövar

Vid en ansökan om förhandsbesked gör Miljö- och byggnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse. Ulricehamns kommuns översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.

Ett positivt förhandsbesked varar i två år. Det innebär att du, inom denna period, kan ansöka om bygglov och få det beviljat om ansökan överensstämmer med ditt förhandsbesked och uppfyller övriga krav för bygglov.

De här handlingarna behöver byggenheten:

  • Ansök om förhandsbesked via e-tjänsten.
  • Situationsplan. Förslaget ska vara inritat på en tydlig karta Obs! Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att du tar ut ett kartunderlag via Ulricehamns kommuns karta. Behöver du hjälp med lämplig karta skicka fråga om karta för förhandsbesked till: bygg@ulricehamn.se.
  • Redovisning av tänkt vatten och avlopp. Markera plats för enskilt avlopp och vatten/brunn.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 maj 2017, senast ändrad den 16 augusti 2022 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?