Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Inom detaljplanerat område

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt att söka eftersom förutsättningarna regleras i detaljplanen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.

Ansökan

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som miljö- och byggnämnden beslutat om.

De här handlingarna behöver byggenheten:

  • Ansökan om förhandsbesked för bygglov
  • Situationsplan. Förslaget ska vara inritat på en tydlig karta Obs! Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att du tar ut ett kartunderlag via Ulricehamns kommuns karta. Behöver du hjälp med lämplig karta skicka fråga om karta för förhandsbesked till: bygg@ulricehamn.se.
  • Redovisning av tänkt vatten och avlopp. Markera plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. Kontakta gärna miljöenheten om du är tveksam, så kan de hjälpa dig. Ytterligare utredning kan krävas.

Vill du ha ett förhandsbesked? (pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 maj 2017, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?