Garage och carport

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga ett garage eller en carport kräver det oftast bygglov, men det beror också på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Hör gärna med byggenheten en extra gång före du påbörjar ditt projekt.

Var och vad ska du bygga?

Inom detaljplanelagt område

Om din tomt tillhör en detaljplan bestämmer denna vilket avstånd till tomtgräns och hur stort garaget får vara i området. Detaljplanen reglerar ofta även tillåten höjd och taklutning, ibland även fasadmaterial och kulör. Detaljplanen bestämmer även om det är tillåtet med fler byggnader än en på tomten. Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse krävs alltid ansökan om lov vid nybyggnad av ett garage eller en carport. Även ändringar som innebär utökad byggnadsarea (tillbyggnad) kräver tillstånd.

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Tillgänglighet

Infarten till garaget ska vara tillräckligt stor för att en rullstolsburen ska ha möjlighet att komma i och ur bilen. Garaget ska placeras minst 6 meter från gatan för att en bil ska få plats framför. För att du ska kunna sköta om ditt garage från din egen tomt får avståndet till närmaste tomtgräns inte vara mindre än 1 meter.

Byggnaden

Garage bör inte ha golvbrunn då det vid läckage kan slå ut de reningsverk som renar avloppsvattnet. Om man vill ha en golvbrunn ska det alltid installeras en oljeavskiljare som kan förhindra att små läckor får stora konsekvenser. För denna typ av golvbrunn krävs det en särskild anmälan till miljöenheten

Oljeavskiljare

Några första steg

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannmedgivande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta och exempelritningar

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen

  • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
  • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Blanketter och exempelritningar

Inom detaljplanelagt område

Om din tomt tillhör en detaljplan bestämmer denna vilket avstånd till tomtgräns och hur stort garaget får vara i området. Detaljplanen reglerar ofta även tillåten höjd och taklutning, ibland även fasadmaterial och kulör. Detaljplanen bestämmer även om det är tillåtet med fler byggnader än en på tomten. Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse krävs alltid ansökan om lov vid nybyggnad av ett garage eller en carport. Även ändringar som innebär utökad byggnadsarea (tillbyggnad) kräver tillstånd.

I strandskyddade områden

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd

Tillgänglighet

Infarten till garaget ska vara tillräckligt stor för att en rullstolsburen ska ha möjlighet att komma i och ur bilen. Garaget ska placeras minst 6 meter från gatan för att en bil ska få plats framför. För att du ska kunna sköta om ditt garage från din egen tomt får avståndet till närmaste tomtgräns inte vara mindre än 1 meter.

Byggnaden

Garage bör inte ha golvbrunn då det vid läckage kan slå ut de reningsverk som renar avloppsvattnet. Om man vill ha en golvbrunn ska det alltid installeras en oljeavskiljare som kan förhindra att små läckor får stora konsekvenser. För denna typ av golvbrunn krävs det en särskild anmälan till miljöenheten

Oljeavskiljare

Publicerat av Elin Ohlsson den 31 maj 2017, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?