Råd till hundägare och kattägare

Ditt husdjur får inte orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Detta regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Kommunen har ytterligare bestämmelser i så kallade lokala ordningsföreskrifter, som reglerar hur du hanterar djur på offentliga platser. Allmänna lokala ordningsföreskrifter finns i fliken regler i kommunens styrdokument 

Råd om hundar

På offentliga platser eller i områden som är jämställda med sådan plats i Ulricehamns kommun ska hundar alltid hållas kopplade. Detta regleras av lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun.

Vad är en offentlig plats?

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. Dessutom har i Ulricehamn följande områden jämställts med offentlig plats; parker, badplatser, lekplatser, begravningsplatser, motionsspår och vandringsleder. På samtliga dessa ställen ska alltså hundar hållas kopplade och föroreningar efter hundar ska tas upp.

Får din hund vistas på badplatser?

Hundar får vistas på badplatser men ska hållas kopplade och får inte bada. De får heller inte vistas i preparerade skidspår.

Dessa föreskrifter fastställs av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, men bryter någon mot reglerna är det polisen som har utredningsansvaret enligt ordningslagen.

Råd om katter

Sätt ett halsband på katten (gärna reflexband) som du skriver ditt telefonnummer på. Det bör du tänka på framförallt om du bor inom tättbebyggt område. Därmed ökar chansen att du får tillbaka din katt om den kommer på villovägar eller skadas till exempel om den blir påkörd.

Katt med halsband kan heller inte antas vara övergiven, vilket skyddar katten eftersom den då inte får dödas av jakträttsinnehavare. Chansen är också större att den som hittat din katt med ett halsband på kontaktar polisen enligt hittegodslagen.

Viktigt att id-märka din katt

Id-märkning (tatuering i örat eller chipmärkning) är ytterligare sätt att öka chansen att få tillbaka sin katt om den försvunnit. Sveriges kattklubbars riksförbund har bland annat id-märkningsregister. Dit kan man vända sig om man hittat en katt med id-märkning.

Polisen har chipavläsare om man skulle vilja kontrollera om en katt är id-märkt med chip. Det finns också id-brickor som olika företag säljer som sätts i kattens halsband.

Bra om du kastrerar din katt

Kastreras katten så slipper du oplanerade kattungar som du eventuellt inte kan ta hand om. Även risken för katter som springer iväg på ”friarstråk” eller kissar in sina revir minskar. Mata helst inte din katt utomhus om du bor inom tätbebyggt område, eftersom detta kan dra till sig andra katter till området.

Bor du i tätbebyggt område så hör med grannar om de upplever din katt som ett problem. Be dina grannar höra av sig om de känner sig störda. Kanske kan ni komma överens om en bra lösning. Besvär från katten/-er tolereras oftast i större omfattning om djurägaren visar hänsyn och är förstående.

Lösspringande katter i tätbebyggda områden

Tyvärr får lösspringande katter i tätbebyggda områden många gånger utstå mycket obehag då folk blir arga över att katter sitter på bilen, lägger sig i trädgårdsmöbler eller på altan, förorenar i sandlådan eller kissar in sina revir.

Om du matar en katt utan ägare så anses du vara ansvarig för katten och måste då vidta de åtgärder som behövs ur djurskyddssynpunkt. Tycker du att katten inte far väl eller är övergiven kontakta länsstyrelsen ur djurskyddssynpunkt.

På offentliga platser eller i områden som är jämställda med sådan plats i Ulricehamns kommun ska hundar alltid hållas kopplade. Detta regleras av lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun.

Vad är en offentlig plats?

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats. Dessutom har i Ulricehamn följande områden jämställts med offentlig plats; parker, badplatser, lekplatser, begravningsplatser, motionsspår och vandringsleder. På samtliga dessa ställen ska alltså hundar hållas kopplade och föroreningar efter hundar ska tas upp.

Får din hund vistas på badplatser?

Hundar får vistas på badplatser men ska hållas kopplade och får inte bada. De får heller inte vistas i preparerade skidspår.

Dessa föreskrifter fastställs av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, men bryter någon mot reglerna är det polisen som har utredningsansvaret enligt ordningslagen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?