Nyheter inom miljö och bygg

Hus i villastanHus i villastan

Här finns information om bland annat byggenhetens öppet hus, aktuella lagändringar som berör bygg och miljö med mera.

Covid-19

Från och med 1 juli och året ut gäller en ny lag. Den handlar om att åtgärder kan vidtas för att minska minsta trängsel på alla ytor som omfattar ett serveringsställe. Den gäller utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns information om vad som gäller och ett formulär där du som privatperson kan anmäla ett kafé eller en restaurang, eller något annat serveringsställe om du känner dig orolig. Det finns också information för vad som gäller för dig som företagare.

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss eller har ett pågående ärende finns möjlighet att genomföra bokade möten digitalt via till exempel Skype. Behöver du utökad tid för exempelvis kompletteringar eller skjuta upp ett möte/tillsynsbesök är du välkommen att höra av dig till oss så kan vi tillsammans finna en lösning.

Har du idéer om hur vi på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.

Byggenheten

Öppet hus

På grund av Covid-19 ställs öppet hus för bygglovsärenden på torsdagar in tills vidare. Ni är varmt välkomna att ringa och boka tid som vanligt.

Attefallsbyggnader får vara lika stora

Gäller från och med 1 augusti, inom plan och bygglagens område. 

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 kvadratmeter. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 kvadratmeter, men enbart för attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Men nu har riksdagen beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 kvadratmeter.

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Gäller från och med 1 augusti, inom plan och bygglagens område. 

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Miljöenheten

Sök radonbidrag

250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon. Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer.

Mät och sök radonbidrag

För höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Om ditt hus har mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag.

Bidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor.

Med radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem.

Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se

Från och med 1 juli och året ut gäller en ny lag. Den handlar om att åtgärder kan vidtas för att minska minsta trängsel på alla ytor som omfattar ett serveringsställe. Den gäller utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns information om vad som gäller och ett formulär där du som privatperson kan anmäla ett kafé eller en restaurang, eller något annat serveringsställe om du känner dig orolig. Det finns också information för vad som gäller för dig som företagare.

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss eller har ett pågående ärende finns möjlighet att genomföra bokade möten digitalt via till exempel Skype. Behöver du utökad tid för exempelvis kompletteringar eller skjuta upp ett möte/tillsynsbesök är du välkommen att höra av dig till oss så kan vi tillsammans finna en lösning.

Har du idéer om hur vi på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 september 2018, senast ändrad den 13 juli 2020 av Lea Greim

Hjälpte informationen på denna sida dig?