Elda utomhus

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Grilleld foto: Charbel SaderGrilleld foto: Charbel Sader

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds hemsida (www.serf.se) kan du läsa mer om regler och riktlinjer vid eldning utomhus. Här hittar du exempelvis information om eldning inom tätorten, utanför tätorten och eldning nattetid. Du kan också läsa mer om brandrisk, säkerhetsavstånd och brandutrustning.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 10 augusti 2016, senast ändrad den 10 augusti 2016

Hjälpte informationen på denna sida dig?