Elda utomhus

Planerar du att elda utomhus? Du får inte elda vad som helst, när som helst. Ta reda på vad som gäller och tänk efter före – all eldning sker under eget ansvar.

På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du läsa mer om regler och riktlinjer vid eldning utomhus. Här hittar du exempelvis information om eldning inom tätorten, utanför tätorten och eldning nattetid. Du kan också läsa mer om brandrisk, säkerhetsavstånd, brandutrustning och eldningsförbud.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

När får jag elda?

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om brandrisken i skog och mark. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen säger att eldning är tillåten. All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Vad får jag elda?

Visst material hör hemma på återvinningscentralen och inte i brasan. Det är förbjudet att elda all form av kommunalt avfall, det som tidigare kallades hushållsavfall. Att tända en brasa som består av exempelvis plast, möbler eller brädor är inte bara otillåtet – det är också farligt för hälsan och miljön. Vid eldning av kommunalt avfall bildas giftiga restprodukter och hälsofarliga gaser, som sprider sig i omgivningen. Avfallet ska därför tas hand om på ett annat, bättre sätt.

Återvinningscentralen Övreskog

Trädgårdsavfall såsom löv, kvistar och ris får eldas så länge inte rök, lukt och sotflagor stör omgivningen. Du får gärna plocka kottar och grenar från marken, men det är otillåtet att ta exempelvis ris eller näver från levande träd. Tänk på att grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms som röjningsavfall och inte trädgårdsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus, utan ska lämnas som träavfall på återvinningscentralen.

Lägereld - vad gäller?

Lägerelden förgyller friluftslivet, men tänk på att allemansrätten inte ger dig rätt att göra upp eld var och när du vill. Håll dig uppdaterad om brandrisken och välj en plats där elden inte kan sprida sig eller skada mark, djur och växter.

Dåligt underlag

Att göra upp eld i naturen kräver stor försiktighet. Tänd inte elden på mossa, torvmark eller jordig skogsmark. Risken att elden sprider sig är stor. Den kan också pyra nere i marken under en längre tid och flamma upp när du har lämnat platsen.

Du får heller inte elda direkt på eller alldeles intill berghällar eller större stenblock. De kan spricka och få sår som aldrig läker. Tänk även på att myrstackar och stubbar är svårsläckta om de tar eld.

Lämpligt underlag

Tänd i stället elden på grus eller sand. Vi rekommenderar att du använder ett friluftskök eller en fast grillplats. Se även till att det finns vatten att släcka elden med.

Grilla - vad gäller?

Tänd grillen på avsedd plats, om möjligt. Finns det ingen avsedd plats ska du placera grillen stadigt och långt ifrån husväggen, tältet eller annat brännbart i närheten, så att elden inte kan sprida sig. Du som grillar ska alltid ha tillgång till vatten att släcka elden med. Det är inte tillåtet att lämna en tänd grill utan uppsikt. Tänk på att tändvätska aldrig ska användas för att tända en grill som ”slocknat”. Det kan orsaka allvarliga brännskador.

Det är alltid ditt ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig på. Följ brandriskprognosen och håll koll på vilka eldningsförbud som råder.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om brandrisken i skog och mark. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen säger att eldning är tillåten. All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Publicerat av Elin Ohlsson den 10 augusti 2016, senast ändrad den 27 juni 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?