Info till företagare med anledning av covid-19

Många verksamheter har det just nu tufft, Ulricehamns kommun vill hjälpa till och finna nya lösningar där det är möjligt.

Bild på ett kraftigt uppförstorat coronavirusCoronavirus sett ur ett mikroskåp.

Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Stödinsatser från kommunen och de kommunala bolagen

För att underlätta lokala företag gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjlighet att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronapandemin.

Möjlighet att företag på begäran får förlängt förfallodatum på fakturor

Det gäller för fakturor från Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi AB och Stubo AB och Näringslivs Ulricehamn AB. Prövning görs av respektive organisation. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Kommunen och de kommunala bolagen har en generös hållning till kortare betalningstider av leverantörsfakturor

På begäran av leverantören förs dialog kring snabbare betalning av leverantörsfakturor för varor/tjänster som har levererats. Kontakta kommunens ekonomiavdelning eller det bolag som är aktuellt.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för tillsyn

Kommunen är flexibel med formerna för tillsyn och kan exempelvis utföra dem digitalt för att värna om företagens tid och hälsa.

Kostnadsfri energirådgivning

Kommunen ger kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till företag. Det är smart att sänka sina kostnader genom att till exempel få hjälp med att se över sin ventilation, produktion eller sitt värmesystem. Läs mer om energirådgivning.

Befintligt hemsändningsbidrag för dagligvarubutiker på landsbygd har utökats med ett korttidsavtal för fler näringsidkare

Hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten som en del i landsbygdsutvecklingen i kommunen, utökningen innebär möjlighet att erbjuda hemsändning även till kunder som är riskgrupp för covid-19. Avtalet gäller fram till den 31 mars.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för besök

För att värna om företagens tid och dess personals hälsa finns möjlighet till alternativa former för besök hos miljö och samhällsbyggnad. Möten via digitala plattformar och telefon möjliggörs i större utsträckning.

Företagskonsulthjälp

Näringsliv Ulricehamn AB erbjuder företagskonsulthjälp för de verksamheter som är i behov av stöd. Läs mer på Näringsliv Ulricehamn AB:s webbplats

Hyreslättnader hos Stubo för småföretagare

Stubo ger hyreslättnad för småföretagare som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronaviruset. Kontakta Stubo, kontaktuppgifter hittar du på stubo.se

Planen för investeringar ligger fast

Kommunen ligger kvar på den sedan tidigare angivna investeringsnivån. Det handlar bland annat om nytt stadsbibliotek, nytt samverkanshus och nya gruppbostäder.

 

Riktlinjer restaurang, café och bar

Varje företag ska göra sina egna bedömningar om hur verksamheten behöver anpassas för att följa Folkmyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Vi har samlat aktuell information för restauranger och caféer på sidan Åtgärder för att minimera smittspridning på restauranger och kaféer.

Inplanerad tillsyn, begäran om komplettering, behöver boka ett möte?

Om du har ett bokat möte eller tillsynsbesök, fått en begäran om komplettering eller något annat som just nu är olämpligt utifrån er verksamhet, hör av dig till oss så kan vi tillsammans finna en lösning. Vi kan ibland genomföra bokade möten via Skype eller på annat digitalt sätt. Har du idéer om hur kommunen på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.

För att underlätta lokala företag gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjlighet att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronapandemin.

Möjlighet att företag på begäran får förlängt förfallodatum på fakturor

Det gäller för fakturor från Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi AB och Stubo AB och Näringslivs Ulricehamn AB. Prövning görs av respektive organisation. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Kommunen och de kommunala bolagen har en generös hållning till kortare betalningstider av leverantörsfakturor

På begäran av leverantören förs dialog kring snabbare betalning av leverantörsfakturor för varor/tjänster som har levererats. Kontakta kommunens ekonomiavdelning eller det bolag som är aktuellt.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för tillsyn

Kommunen är flexibel med formerna för tillsyn och kan exempelvis utföra dem digitalt för att värna om företagens tid och hälsa.

Kostnadsfri energirådgivning

Kommunen ger kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till företag. Det är smart att sänka sina kostnader genom att till exempel få hjälp med att se över sin ventilation, produktion eller sitt värmesystem. Läs mer om energirådgivning.

Befintligt hemsändningsbidrag för dagligvarubutiker på landsbygd har utökats med ett korttidsavtal för fler näringsidkare

Hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten som en del i landsbygdsutvecklingen i kommunen, utökningen innebär möjlighet att erbjuda hemsändning även till kunder som är riskgrupp för covid-19. Avtalet gäller fram till den 31 mars.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för besök

För att värna om företagens tid och dess personals hälsa finns möjlighet till alternativa former för besök hos miljö och samhällsbyggnad. Möten via digitala plattformar och telefon möjliggörs i större utsträckning.

Företagskonsulthjälp

Näringsliv Ulricehamn AB erbjuder företagskonsulthjälp för de verksamheter som är i behov av stöd. Läs mer på Näringsliv Ulricehamn AB:s webbplats

Hyreslättnader hos Stubo för småföretagare

Stubo ger hyreslättnad för småföretagare som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronaviruset. Kontakta Stubo, kontaktuppgifter hittar du på stubo.se

Planen för investeringar ligger fast

Kommunen ligger kvar på den sedan tidigare angivna investeringsnivån. Det handlar bland annat om nytt stadsbibliotek, nytt samverkanshus och nya gruppbostäder.

 

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 31 mars 2020, senast ändrad den 29 januari 2021 av Eva Wallin

Hjälpte informationen på denna sida dig?