Information till företagare med anledning av covid-19

Många verksamheter har det just nu tufft, Ulricehamns kommun vill hjälpa till och finna nya lösningar där det är möjligt.

Bild på ett kraftigt uppförstorat coronavirusCoronavirus sett ur ett mikroskåp.

 

Stödinsatser från kommunen och de kommunala bolagen

För att underlätta lokala företag gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjlighet att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronapandemin.

Möjlighet att företag på begäran får förlängt förfallodatum på fakturor

Det gäller för fakturor från Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi AB och Stubo AB och Näringslivs Ulricehamn AB. Prövning görs av respektive organisation. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Kommunen och de kommunala bolagen har en generös hållning till kortare betalningstider av leverantörsfakturor

På begäran av leverantören förs dialog kring snabbare betalning av leverantörsfakturor för varor/tjänster som har levererats. Kontakta kommunens ekonomiavdelning eller det bolag som är aktuellt.

Kommunen avvaktar att fakturera de årliga tillsynsavgifterna tills efter sommaren

För de livsmedels, hälsoskydds, miljöskyddsverksamheter samt de med stadigvarande serveringstillstånd som betalar en årlig avgift för tillsyn skjuts betalning till augusti.

Avgifter för markupplåtelser skjuts upp till 30 augusti

För de markupplåtelser som söks efter 25 mars 2020 skjuts avgiften upp till 30 augusti. Är ansökan redan lämnad finns möjlighet till förlängt förfallodatum.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för tillsyn och ombokning av tillsynsbesök

Kommunen är flexibel med ombokningar av tillsyn och formerna för det och kan exempelvis utföra dem digitalt för att värna om företagens tid och hälsa.

Kostnadsfri Energirådgivning

Kommunen ger kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till företag. Det är smart att sänka sina kostnader genom att till exempel få hjälp med att se över sin ventilation, produktion eller sitt värmesystem. Läs mer om energirådgivning.

Befintligt hemsändningsbidrag för landsbygdsbutiker har utökats med ett korttidsavtal för flera näringsidkare

Avtalet gäller fram till den 30 juni. Hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten som en del i landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för besök

För att värna om företagens tid och dess personals hälsa finns möjlighet till alternativa former för besök hos miljö och samhällsbyggnad. Möten via digitala plattformar och telefon möjliggörs i större utsträckning.

Påskgåva till kommunens medarbetare

Påskgåvan ges i form av ett presentkort till anställda i kommunen och de kommunala bolagen. Presentkortet kan användas i i Ulricehamn och Gällstad i de butiker, caféer och restauranger som är anslutna. Kortet kan användas till och med den 30 juni.

Höjd trivselpeng

Kommunens trivselpeng höjs till 400 kronor per anställd under 2020. Som tidigare gäller att pengarna ska användas till gruppaktiviteter med arbetskamraterna, men i år ska aktiviteten förläggas inom Ulricehamns kommun.

Företagskonsulthjälp

Näringsliv Ulricehamn AB erbjuder företagskonsulthjälp för de verksamheter som är i behov av stöd. Läs mer på Näringsliv Ulricehamn AB:s webbplats

Konferenser ska hållas inom kommunen

Kommunens bokningar av seminarium och konferenser ska under 2020 förläggas i Ulricehamns kommun när det är möjligt.

Hyreslättnader hos Stubo för småföretagare

Stubo ger hyreslättnad för småföretagare som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronaviruset. Kontakta Stubo, kontaktuppgifter hittar du på stubo.se

Planen för investeringar ligger fast

Kommunen ligger kvar på den sedan tidigare angivna investeringsnivån. Det handlar bland annat om nytt stadsbibliotek, nytt samverkanshus och nya gruppbostäder.

 

Riktlinjer restaurang, café och bar

Reglering för att minska spridning av covid-19 på restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndighetens reglering med stöd av smittskyddsförordningen

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
Fullständig information om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om nya regler för restauranger och krogar

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter har en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tagits fram som planeras träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla året ut. Åtgärder som ska vidtas för att minsta trängsel omfattar alla ytor på serveringsstället. Du hittar mer information här. Man kan också som privatperson lämna klagomål om detta, och det finns ett särskilt formulär man kan fylla i på vår hemsida om man tycker sig ha upplevt trängsel på ett serveringsställe.

Livsmedelsverket

Information som rör servering av mat och andra hygienfaktorer kring coronaviruset finns på livsmedelsverkets webbplats
Livsmedelsverket.se beskriver allmänna riktlinjer 

 

Inplanerad tillsyn, begäran om komplettering, behöver boka ett möte?

Om du har ett bokat möte eller tillsynsbesök, fått en begäran om komplettering eller något annat som just nu är olämpligt utifrån er verksamhet, hör av dig till oss så kan vi tillsammans finna en lösning. Vi kan ibland genomföra bokade möten via Skype eller på annat digitalt sätt. Har du idéer om hur kommunen på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.

För att underlätta lokala företag gör kommunen och de kommunala bolagen ett antal åtgärder för att stötta under dessa svåra tider. Det handlar om att ge möjlighet att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronapandemin.

Möjlighet att företag på begäran får förlängt förfallodatum på fakturor

Det gäller för fakturor från Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi AB och Stubo AB och Näringslivs Ulricehamn AB. Prövning görs av respektive organisation. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Kommunen och de kommunala bolagen har en generös hållning till kortare betalningstider av leverantörsfakturor

På begäran av leverantören förs dialog kring snabbare betalning av leverantörsfakturor för varor/tjänster som har levererats. Kontakta kommunens ekonomiavdelning eller det bolag som är aktuellt.

Kommunen avvaktar att fakturera de årliga tillsynsavgifterna tills efter sommaren

För de livsmedels, hälsoskydds, miljöskyddsverksamheter samt de med stadigvarande serveringstillstånd som betalar en årlig avgift för tillsyn skjuts betalning till augusti.

Avgifter för markupplåtelser skjuts upp till 30 augusti

För de markupplåtelser som söks efter 25 mars 2020 skjuts avgiften upp till 30 augusti. Är ansökan redan lämnad finns möjlighet till förlängt förfallodatum.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för tillsyn och ombokning av tillsynsbesök

Kommunen är flexibel med ombokningar av tillsyn och formerna för det och kan exempelvis utföra dem digitalt för att värna om företagens tid och hälsa.

Kostnadsfri Energirådgivning

Kommunen ger kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till företag. Det är smart att sänka sina kostnader genom att till exempel få hjälp med att se över sin ventilation, produktion eller sitt värmesystem. Läs mer om energirådgivning.

Befintligt hemsändningsbidrag för landsbygdsbutiker har utökats med ett korttidsavtal för flera näringsidkare

Avtalet gäller fram till den 30 juni. Hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten som en del i landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Kommunen är flexibel i fråga om formerna för besök

För att värna om företagens tid och dess personals hälsa finns möjlighet till alternativa former för besök hos miljö och samhällsbyggnad. Möten via digitala plattformar och telefon möjliggörs i större utsträckning.

Påskgåva till kommunens medarbetare

Påskgåvan ges i form av ett presentkort till anställda i kommunen och de kommunala bolagen. Presentkortet kan användas i i Ulricehamn och Gällstad i de butiker, caféer och restauranger som är anslutna. Kortet kan användas till och med den 30 juni.

Höjd trivselpeng

Kommunens trivselpeng höjs till 400 kronor per anställd under 2020. Som tidigare gäller att pengarna ska användas till gruppaktiviteter med arbetskamraterna, men i år ska aktiviteten förläggas inom Ulricehamns kommun.

Företagskonsulthjälp

Näringsliv Ulricehamn AB erbjuder företagskonsulthjälp för de verksamheter som är i behov av stöd. Läs mer på Näringsliv Ulricehamn AB:s webbplats

Konferenser ska hållas inom kommunen

Kommunens bokningar av seminarium och konferenser ska under 2020 förläggas i Ulricehamns kommun när det är möjligt.

Hyreslättnader hos Stubo för småföretagare

Stubo ger hyreslättnad för småföretagare som drabbats av intäktsbortfall med anledning av coronaviruset. Kontakta Stubo, kontaktuppgifter hittar du på stubo.se

Planen för investeringar ligger fast

Kommunen ligger kvar på den sedan tidigare angivna investeringsnivån. Det handlar bland annat om nytt stadsbibliotek, nytt samverkanshus och nya gruppbostäder.

 

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 31 mars 2020, senast ändrad den 10 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?