Skylt, vepa eller banderoll

Till skyltar räknas t.ex. fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor och fristående skyltar.

Gågatan i Ulricehamn som visar skyltar på olika verksamheter

En skylt ska vara anpassad till sin omgivning. En skylt får inte blinka eller lysa så starkt så att den stör boende eller trafikanter. Skyltar som placeras över en trottoar som är större än 50 cm ut från fasad får aldrig vara lägre än 2,5 meter.

Vepor och banderoller

En vepa eller banderoll är ofta till för tillfälliga kampanjer. För att behandla ärendet som avser denna typ av skylt ska ansökan vara tidsbegränsad med max tre månader.

Byggplatsskyltar

Vepor som placeras på t.ex. byggställningar med budskap om företagsnamn, och vad bygget avser, kan godtas utan särskild prövning. Fristående byggplatsskyltar inom ett utpekat byggarbetsplatsområde kan godtas utan särskild prövning.

Bygglovsbefrielse

Uppsättning av en skylt, vepa eller banderoll är bygglovsbefriad om man sätter upp den för ett tillfälligt evenemang och om den är uppsatt under högst fyra veckor.

 

Var ska skylten placeras?

Inom detaljplanerat område
Det krävs lov för att få sätta upp eller ändra en skylt inom detaljplanerat område. Skylten ska vara anpassad till platsen och får inte innebära någon olägenhet för omgivningen och trafik.

Utanför detaljplanelagt område
Ska du placera skylten inom vägområde som ligger utanför planlagt område måste du ha tillstånd från Trafikverket.
www. trafikverket.se

Om du ska ha en skylt utanför detaljplan och den inte placeras inom vägområde ska Länsstyrelsen bedöma om den kan tillåtas.
www.lansstyrelsen.se 

Säkerhetszon vid väg
Avståndet gäller från vägkant till skylt

HastighetByggförbud
50 km/h≥ 3 m
70 km/h≥ 7 m
90 km/h≥ 9 m
110 km/h≥ 11 m

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in alla de handlingar som behövs, komplett ifyllda:

  • Situationsplan – Här redovisar du var på tomten skylten ska placeras. Detta gäller både fasadmonterad och fristående skylt.
  • Fasadritning – Här redovisar du skyltens placering på fasaden om ansökan gäller en fasadmonterad skylt.
  • Detaljritning – Här redovisar du skyltens storlek, material och val av belysning.
  • Förslag på enkel kontrollplan

Ansökningshandlingar, information och exempel

Inom detaljplanerat område
Det krävs lov för att få sätta upp eller ändra en skylt inom detaljplanerat område. Skylten ska vara anpassad till platsen och får inte innebära någon olägenhet för omgivningen och trafik.

Utanför detaljplanelagt område
Ska du placera skylten inom vägområde som ligger utanför planlagt område måste du ha tillstånd från Trafikverket.
www. trafikverket.se

Om du ska ha en skylt utanför detaljplan och den inte placeras inom vägområde ska Länsstyrelsen bedöma om den kan tillåtas.
www.lansstyrelsen.se 

Säkerhetszon vid väg
Avståndet gäller från vägkant till skylt

HastighetByggförbud
50 km/h≥ 3 m
70 km/h≥ 7 m
90 km/h≥ 9 m
110 km/h≥ 11 m

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2019, senast ändrad den 25 augusti 2021 av Annelie Isaksson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?