Anmäl om djurhållande verksamhet

Beroende på hur många djurenheter du har, anmäler du antingen djurhållningen till kommunen (100-400 djurenheter, C-anläggning)  eller ansöker om tillstånd för djurhållning hos länsstyrelsen (över 400 djurenheter, B-anläggning). Du måste göra anmälan senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas.

Vad är en djurenhet?

Enligt miljöbalken är en djurenhet exempelvis en mjölkko eller sex kalvar.
Jordbruksverket visar hur djurenheter räknas ut

Anmälan för C-anläggningar (100-400 djurenheter)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Anmälan för B-anläggningar (fler än 400 djurenheter)

Tillstånd för B-anläggningar (över 400 djurenheter)

Har du stadigvarande en djurhållning med mer än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver ha tillstånd även för stora anläggningar med fjäderfä och svin, se vidare i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Egenkontroll och kemikalieförteckning

Enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska det finnas:

  • Dokumenterad ansvarsfördelning
  • En dokumenterad egenkontroll
  • Dokumenterad kemikalieförteckning, se Kemikalieförteckning

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket behöver verksamheter över 100 djurenheter ha en gödsellagringskapaciteten som klarar minst 8 respektive 10 månaders gödselproduktion beroende på djurslag.

Ansökan om dispens för jordbruk inom vattenskyddsområde

Om du bedriver jordbruk inom vattenskyddsområde ska du ansöka om dispens för att använda gödsel, bekämpningsmedel och kemikalier
Ansökan om tilstånd inom vattenskyddsområde för gödsel, bekämpningsmedel och kemikalier

 

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?