Lars Stokka

Stadsarkitekt på Planenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0321-59 50 34 eller via e-post (lars.stokka@ulricehamn.se).