Att vara politiker i Ulricehamns kommun

Här hittar du information om hur man blir politiker i Ulricehamns kommun, vad det politiska uppdraget innebär, vilken ersättning en politiker får.

Politikerhandboken

Politikerhandboken är främst till för dig som är förtroendevald i Ulricehamns kommun. Här finns information som är viktig för dig att känna till.

Politikerhandboken (pdf)

Hur blir man politiker?

För att bli vald till ett politiskt uppdrag i kommunen är utgångspunkten ett krav att du är skriven inom kommunen och är medlem i ett politiskt parti och att det partiet är representerat i kommunfullmäktige. Innan valet till kommunfullmäktige, som sker i samband med de allmänna valen, väljer partiet själva ut vilka de vill nominera till valet av kommunfullmäktiges ledamöter. Det är sedan upp till dig som medborgare att rösta på ett parti och/eller en specifik person som du vill ska få en plats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i stadens nämnder och styrelser, och mandatfördelningen mellan partierna speglar sammansättningen i kommunfullmäktige. Det finns även möjlighet att starta ett nytt parti.

Vad innebär det att vara politiker?

De flesta politiker i Ulricehamns kommun är fritidspolitiker. De har ofta andra jobb och går på sammanträden på sin fritid. De möten man går på är oftast beslutsmöten. Under tiden mellan möten förväntas man som politiker hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde, läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten, möta medborgare och ansvara för de politiska besluten. I Ulricehamns kommun har ett antal kommunalråd. De är politiker på heltid/deltid och sitter i kommunstyrelsen. Kommunen erbjuder  via kanslifunktionen utbildning till alla politiker om kommunen och dess ledning. Utbildning i att utöva det politiska uppdraget ansvarar respektive parti för.

Vilken ersättning får politiker?

Fritidspolitiker får sammanträdesarvode om de deltar i ett politiskt möte. Om man behöver avbryta sitt ordinarie arbete för att delta på ett möte kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst. En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Nivån på och regler kring arvoden regleras i styrdokumentet:

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022 (pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 12 oktober 2021, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?