Håll dig uppdaterad om covid-19

Här hittar du Ulricehamns kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bild på ett kraftigt uppförstorat coronavirusCoronavirus sett ur ett mikroskåp.

Detta gäller just nu

Nationella råd och rekommendationer på Folkhälsomyndigheten.se (20 jan)

Håll dig uppdaterad på Krisinformation.se

Vaccin mot covid-19

Information om vaccin mot covid-19 hos Krisinformation
Information om vaccination mot covid-19 hos Västra Götalandsregionen
Bokningsbara tider hos Västra Götalandsregionen

Samlad information från kommunen

Informationen uppdateras löpande. Följ gärna Ulricehamns kommun på Facebook för att snabbt få uppdateringar kring våra verksamheter.

Stängda eller begränsade verksamheter

Is-, sim och idrottshallar

Det är föreningarnas ansvar att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

Sporter och planer vid Lassalyckan

Simhall och gym är öppna för allmänheten med särskilda restriktioner från den 12 januari.

Sim- och sporthallen

Dagverksamheten på våra äldreboenden

Dagverksamheten på våra äldreboenden är stängd för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan.

Öppna förskolan på Familjecentralen

Öppna förskolan på Familjecentralen erbjuder inomhusaktiviteter från vecka 46.

Familjecentralen, öppna förskolan i Ulricehamn på Facebook

Överskottslagret

Överskottslagrets lokaler på Villagatan har stängt för försäljning tills vidare. Viss försäljning erbjuds dock via verksamhetens Facebook-sida.

Överskottslagret på Facebook

Fixartjänsten

Fixartjänsten är igång med sin verksamhet och har anpassat den med nya rutiner för att undvika smittspridning.

Oasen

Oasen är öppen måndag-fredag 9-17. Stängt på lördagar tills vidare.

Bygglovsöppet stänger tillsvidare

Bygglovsöppet har stängt drop-in på torsdagar, men har öppet för bokning av telefontider som vanligt.

För dig som får stöd inom vård och omsorg eller för dig som är anhörig

Besökare välkomna till våra boenden – men vi behöver vara försiktiga

Det här gäller för dig som anhörig:

 • Hälsa bara på om du är helt symptomfri
 • Ring boendet inför besök
 • Fyll i besökslistan
 • Personalen visar var du ska sitta
 • Använd skyddsutrustningen du får av personalen
 • Möjligheten att nå din anhörige via telefon, Skype, facetime-samtal finns fortfarande.

Arbete för att begränsa smitta

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Information om eventuellt smittade

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Stöd och hjälp med inköp

Hjälp med matinköp och apoteksvaror

Anpassad dagverksamhet på våra äldreboenden

Vi har coronaanpassad dagverksamhet på våra äldreboenden. Det kan vara exempelvis konserter i det gröna där åhörarna sitter en bit ifrån varandra. Vårt fokus är fortfarande att skydda äldre och sjuka från coronasmittan, samtidigt som vi vill ge de boende en så normal vardag som möjligt. Gläntan håller fortsatt öppet.

För dig som är privat utförare av vård och omsorg

Information om vaccinering av personal som tillhör FAS 2 inom privata vård- och omsorgsverksamheter

Ansvarig chef kontaktar kommunens vaccinationsansvarig MAS Carina Stavåsen via mail. För tillfället är all personalvaccinering pausad tills vidare.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Även privata utförare kan ta del av detta.

Det är varje arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

 • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
 • Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
 • Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Information om bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020 hos Adda

Beställning via Kommentus inköpscentral

På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata företag kan, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av coronavirus blivit bristvaror i kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Information om vad som gäller för privat vård- och omsorgsverksamhet hos Adda

För att bli godkänd som beställare av kommunen skickas ifylld blankett till kommunen på adress skyddsutrustning@ulricehamn.se.

Anmälan för avrop (Word)

Socialstyrelsen, rapportering och begäran om stöd

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. SKR har tagit fram ett förslag till rutin hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan nu rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

Mallar för rapportering av lägesbild

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd.

Ulricehamns kommun anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning till socialstyrelsen varje onsdag. Använd en av mallarna nedan för att rapportera. Filen skickas till Ulricehamns kommun via mejl till: skyddsutrustning@ulricehamn.se . Din anmälan behöver ha skickats senast tisdag klockan 10.

Mall lägesbild privata utförare hos SKR (Excel)
Mall begäran om stöd privata utförare hos SKR (Excel)

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt.

Vårt arbete för att begränsa smitta

Kommunen har en bred verksamhet där vi arbetar på olika sätt beroende på behov och målgrupp. Alla verksamheter har ett stort fokus på att förhindra smittspridning, både för personal, men också för brukare, företag vid tillsyn, besökare, elever och barn i förskolan. På en övergripande nivå följer vi de rekommendationer som finns från smittskyddet i Västra Götaland, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Så informerar vi om smitta inom kommunens verksamheter

Det råder en allmän smittspridning i hela landet vilket innebär att risken att smittas av covid-19 finns överallt i samhället, även inom Ulricehamns kommun.

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

För dig som vill ha hjälp och stöd eller är orolig

Hjälp med matinköp och apoteksvaror

Du som tillhör den målgrupp som folkhälsomyndigheten avråder från att vistas i sociala sammanhang kan få stöd av Ulricehamns kommuns äldreomsorg med till exempel inköp och/eller matdistribution. Det finns också många livsmedelsbutiker i kommunen som erbjuder avhämtning eller hemleverans. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan hjälper också till.

Hjälp med matinköp i coronatider

Vill du prata med någon eller behöver vägledning?

Oasens telefonlinje

Ring Oasen på telefon: 0766-43 56 90.
Telefonlinjen är öppen: måndag- fredag kl. 10 -15

Vill du anmäla dig som volontär på Oasen? Kontakta ansvarig via numret ovan.

Svenska kyrkans samtalsmottagning

För den som känner behov av att prata med någon finns det möjlighet att kontakta Svenska kyrkans samtalsmottagning i Ulricehamnsbygden,
telefon 0321-283 00
e-post: samtal.ulricehamnsbygden@svenskakyrkan.se

Equmeniakyrkan

Det går också bra att ringa Equmeniakyrkan
Ulricehamns pastor Peter Andersson för samtalsstöd, telefon: 070-777 42 44
Eller Blidsbergs diakon, Nicolina Holmgren, telefon: 072-929 02 75.

Ring Äldrelinjen

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?  Det är bara ett samtal bort.
Telefon: 020-22 22 33, vardagar kl. 8-19 och helger kl. 10-16, för att prata med en volontärer på Mind. Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk ohälsa för människor i kris.

Information för anställda i Ulricehamns kommun

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Kommunens intranät via Sharepoint (inloggning krävs)

Förskolor och skolor

Här hittar du övergripande information med anledning av covid-19. Mer specifik information till barn, elever och vårdnadshavare ges i förskolornas och skolornas vanliga kommunikationsplattformar som Infomentor och Google classroom. Prata med personalen på skolan om du har frågor.

Förskolor och skolor med anledning av covid-19

Arbetet med att minimera risk för smitta

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Information om eventuella smittade i verksamheten

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

Nyheter om coronaviruset

Här samlar vi alla nyheter som berör coronaviruset.

2021
8 oktober: Elever 12-15 år erbjuds vaccination på skolan
17 maj: Snart alla elever tillbaka på Tingsholm
15 april: Fler gymnasieelever tillbaka till skolan
31 mars: Distansstudier på deltid för gymnasiet ett tag till
15 mars: Tingsholm skalar upp – mer på plats-undervisning för eleverna
12 mars: Nu välkomnas alla högstadieelever tillbaka till skolan igen
25 februari: Högstadiet tillbaka till växelvis distansundervisning
22 februari: Fortsatt distansundervisning på högstadiet och gymnasiet
10 februari: Växelvis distansundervisning hela februari ut
5 februari: Distansstudier på deltid februari ut för gymnasiet.
4 februari: Gymnasieungdomar kan delta idrottsaktiviteter från 8 februari
1 februari: Idag öppnar Ulricehamns bibliotek upp för besök igen
22 januari: Gymnasieelever kommer tillbaka till skolan, men bara på deltid
21 januari: Kultur och fritid öppnar upp lokalerna för yngre från 25 januari

2020
20 januari: Två årskurser i taget välkomna tillbaka till högstadiet
21 december: Is-, sim- och idrottshallar stänger till 24 januari
14 december: Is- och sporthallarna öppnar upp lokalerna för föreningsmedlemmar över 16 år
4 december: Kommunala verksamheter följer råden och håller fortsatt stängt
1 december: Elever i grundskolan stannar hemma om det finns covid-19 i familjen
27 november: Ändrade rekommendationer för när barn kan komma till förskolan
19 november: Kommunala verksamheter följer råden och håller fortsatt stängt
30 oktober: Kommunen stänger verksamheter
29 oktober: Skärpta allmänna råd i Västra Götaland från och med 29 oktober
10 juli: Åtgärder för att minimera smittspridning på restauranger och caféer
15 juni: Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19
25 maj: Ungdomar får feriearbeta i sommar
7 maj: Hundratalet matlådor delas ut varje dag till kommunens hemmastuderande elever
7 maj: Kommunen arbetar med att ta fram annan sysselsättning för feriearbetare
6 maj: Enkät till kulturaktörer inom kulturella och kreativa näringar
5 maj: Studenten firas men i annorlunda form
30 april: Nu påbörjas testning av anställda med lindriga symtom
27 april: Stenbocksskolans elever kommer studera hemma varannan vecka
21 april: Äldreomsorgen satsar på covid-19-team 
7 april: Möjlighet till mat via avhämtning för elever som studerar på distans
6 april: Kommunens andra stödpaket till företag och föreningar
2 april: Ring Oasen -kommunen öppnar telefonen för äldrefrågor
27 mars: Ny rekryteringsenhet för att möta kommunens bemanningsbehov
24 mars: Inställda nationella prov våren 2020
17 mars: Distansundervisning på Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen från 18 mars 
13 mars: Förändringar i kommunal verksamhet med anledning av corona
11 mars: Fritidsmässan blir framflyttad

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Is-, sim och idrottshallar

 • Från 1 september har vi öppnat upp möjligheten för både privatpersoner och föreningar att hyra våra idrottsanläggningar igen. Det gäller både för barn, ungdomar och vuxna.
 • Det är föreningarnas ansvar att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är öppen som vanligt.
 • Matcher, cuper och andra arrangemang får anordnas enligt gällande restriktioner.
 • Simhall och gym är öppna för allmänheten med särskilda restriktioner från den 23 december.

Sporter och planer vid Lassalyckan

Sim- och sporthallen

Bibliotek och kulturarrangemang

 • Alla bibliotek i kommunen har öppet enligt sina ordinarie öppettider
 • Vill du, så kan du kan fortfarande låna böcker digitalt och hämta vid entrén.

Bibliotek i Ulricehamns kommun

Ungas fritid

 • Från 1 oktober öppnar Ungdomens hus upp för drop-in besök igen.
  Åk 4- 7 kl 14.30-17
  Åk 7-9 kl 18-21 (till 22 på helger)
 • Besöket bokas genom fritidsledarna, som övrig tid kommer att jobba mobilt med projekt/aktiviteter

Ung i Ulricehamns kommun

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad

Det florerar inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang. Var vaksam och källkritisk, och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Telefonlinje om corona på flera språk

Få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret: 08-123 680 00 (öppen vardagar kl. 09 – 12 och 13 – 15).
Telefonlinjen bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.

Telefonlinje om corona på flera språk hos Västra Götalandsregionen

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Is-, sim och idrottshallar

Det är föreningarnas ansvar att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

Sporter och planer vid Lassalyckan

Simhall och gym är öppna för allmänheten med särskilda restriktioner från den 12 januari.

Sim- och sporthallen

Dagverksamheten på våra äldreboenden

Dagverksamheten på våra äldreboenden är stängd för dem som inte bor där. Detta gör vi för att skydda våra äldre och sjuka från coronasmittan.

Öppna förskolan på Familjecentralen

Öppna förskolan på Familjecentralen erbjuder inomhusaktiviteter från vecka 46.

Familjecentralen, öppna förskolan i Ulricehamn på Facebook

Överskottslagret

Överskottslagrets lokaler på Villagatan har stängt för försäljning tills vidare. Viss försäljning erbjuds dock via verksamhetens Facebook-sida.

Överskottslagret på Facebook

Fixartjänsten

Fixartjänsten är igång med sin verksamhet och har anpassat den med nya rutiner för att undvika smittspridning.

Oasen

Oasen är öppen måndag-fredag 9-17. Stängt på lördagar tills vidare.

Bygglovsöppet stänger tillsvidare

Bygglovsöppet har stängt drop-in på torsdagar, men har öppet för bokning av telefontider som vanligt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 mars 2020, senast ändrad den 21 januari 2022 av Eva Wallin

Hjälpte informationen på denna sida dig?