Anmälan om smittrisk på restaurang, bar eller café

Lämna ett klagomål till kommunen om du har besökt en restaurang eller café där du upplevt trängsel eller att verksamheten på annat sätt inte lever upp till de rådande krav på åtgärder.

Du gör det helt anonymt. Det sänds till miljöenheten som ansvarar för tillsynen på kommunens restauranger och caféer.

Åtgärder som serveringsställen ska vidta för att säkerställa hygien och undvika trängsel.

Du kan också meddela oss dina observationer m du har besökt en plats som inte är ett serveringsställe (exempelvis livsmedelsbutik eller andra platser) där människor samlas och upplevt att riktlinjerna inte följs. Kommunen rapporterar vidare till Länsstyrelsen.

Exempel på riktlinjer som ska efterlevas är att hålla avstånd, verksamheten har uppsatt information, verksamheten erbjuder möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit. Från 20 november är det förbjudet att servera alkoholhaltiga efter 22.00. Serveringsstället behöver vara utrymt senast 22.30.

Klagomålsanmälan

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 juli 2020, senast ändrad den 4 december 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?