Förskolor och skolor med anledning av covid-19

Här hittar du som är elev eller har barn i förskola och skola, övergripande information med anledning av covid-19. Specifik information för enskilda klasser eller förskolor/skolor ges via rektor/lärare i aktuell skolplattform som infomentor eller google classroom.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

För dig med barn i förskolan

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande eller, vid kvarstående milda symtom, när det har gått sju dagar efter insjuknandet – förutsatt att barnet känt sig friskt i minst två dygn. Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Stanna hemma eller gå till förskolan (22 april) – pdf

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till förskolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till förskolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

För dig med barn i förskoleklass till årskurs 9

Kommunens skolor för årskurs F-9 är öppna och bedriver undervisning på skolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till skolan

Friska elever går till skolan som vanligt. Sjuka elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Se nedan vägledning för när ditt barn ska stanna hemma och när hen kan komma till skolan.

Stanna hemma eller gå till skolan (22 april) – pdf

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till skolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till skolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Läs mer: Smittskydd Västra Götaland – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Du ska också lämna in blanketten Uppsägning om plats i barnomsorg www.ulricehamn.se/barnochutbildning/forskola/ så att platsen avslutas omgående. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Frågor om barnomsorg?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Kommunen bedriver undervisning på skolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till skolan

Friska elever går till skolan som vanligt. Sjuka elever som är förkylda, har feber, hosta eller andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Se nedan vägledning för när elever ska stanna hemma och när de kan komma till skolan.

Stanna hemma eller gå till gymnasiet_vuxenutbildning (22 april) – pdf

För den som har smitta hemma

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Eleven är välkommen till skolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Elever som är friska är välkomna till skolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Läs mer: Smittskydd Västra Götaland – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Förskolorna är öppna som vanligt

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt. Sjuka barn som är förkylda, har feber, hosta, andningssvårigheter eller har någon annan sjukdom, typ magsjuka, stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande eller, vid kvarstående milda symtom, när det har gått sju dagar efter insjuknandet – förutsatt att barnet känt sig friskt i minst två dygn. Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.

Stanna hemma eller gå till förskolan (22 april) – pdf

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till förskolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till förskolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer information om när du och dina familjemedlemmar bör stanna hemma och hur länge:
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (folkhalsomyndigheten.se)​

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Se till att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 18 augusti 2021 av Eva Wallin

Hjälpte informationen på denna sida dig?