Förskolor och skolor med anledning av covid-19

Här hittar du som är elev eller har barn i förskola och skola, övergripande information med anledning av covid-19. Specifik information för enskilda klasser eller förskolor/skolor ges via rektor/lärare i aktuell skolplattform som infomentor eller google classroom.

Vårt arbete för att förhindra att smitta sprids

Så här informerar vi om eventuellt smittade i våra verksamheter

För dig med barn i förskolan

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till förskolan?

  • Barnet ska vara hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. På så sätt minskas spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Barnet behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Barnet ska dessutom varit feberfritt i ett dygn innan återgång till förskola.
  • Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré kan barnet återgå till förskoleverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.

Förtydligande kring barn som har långvariga symptom 
​​​​​​​I de fall barnet har kvarvarande symtom, kan barnet återgå till förskolan om barnet har minskade förkylningssymtom, är feberfritt, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad, är inget hinder. Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola och fritidsaktiviteter.

Ingen rekommenderad provtagning för barn i förskolan

Liksom tidigare gäller att barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte behöver provtas vid symptom.

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till förskolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till förskolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer: När ska jag stanna hemma vid covid-19? (1177.se)

Fortsätt hålla avstånd

Vi rekommenderar att fortsatt hålla avstånd vid lämning/hämtning. Det kan med fördel ske utomhus.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

För dig med barn i förskoleklass till årskurs 9

Kommunens skolor för årskurs F-9 är öppna och bedriver undervisning på skolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till skolan?

Det här gäller för elever i Ulricehamns kommun från och med 22 november 2021:

Vid symptom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta), feber, muskel- och ledvärk, huvudvärk, smak- och luktbortfall – stanna hemma och provta dig. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig.

Vid negativt provsvar: Välkommen tillbaka till skolan om allmäntillståndet i övrigt tillåter det. Självklart ska du vara pigg, inte ha feber eller andra symptom som riskerar att smitta någon annan.

Vid positivt provsvar: Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott. (Vid positivt provsvar vid smittspårning: stanna hemma sju dygn sedan provtagningsdatum.)

Om du inte tagit något test:  Bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma i sju dygn.

Vid symptom på maginfluensa (kräkningar eller diarré) gäller samma regler som innan pandemin. Eleven är välkommen tillbaka till skolan när det gått 48 h med symptomfrihet.

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till skolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till skolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Läs mer: När ska jag stanna hemma vid covid-19? (1177.se)

Till dig som är permitterad och har barn på fritids

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du inte rätt till fritidshemsplats, utan eleven ska vara hemma. Du ska också lämna in blanketten Uppsägning om plats i barnomsorg www.ulricehamn.se/barnochutbildning/forskola/ så att platsen avslutas omgående. Om du missar detta kommer kommunen tyvärr fortsätta att debitera fritidshemsavgiften. Om du får ett nytt eller tillfälligt arbete så lämnar du in ett nytt schema och eleven återgår till fritidshemmet utifrån nya tider. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten på ulricehamn.se. Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på fritidshemmet under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in.

Frågor om barnomsorg?
Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att skolan kan nå eleven snabbt vid behov.
Uppdatera kontaktuppgifter (logga in vid BankID)

Tingsholmsgymnasiet och vuxenutbildningen

Kommunen bedriver undervisning på skolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till skolan?

Det här gäller för elever i Ulricehamns kommun från och med 22 november 2021:

Vid symptom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta), feber, muskel- och ledvärk, huvudvärk, smak- och luktbortfall – stanna hemma och provta dig. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Vid negativt provsvar: Välkommen tillbaka till skolan om allmäntillståndet i övrigt tillåter det. Självklart ska du vara pigg, inte ha feber eller andra symptom som riskerar att smitta någon annan.

Vid positivt provsvar: Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott. (Vid positivt provsvar vid smittspårning: stanna hemma sju dygn sedan provtagningsdatum.)

Om du inte har provtagit dig: Bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma i sju dygn.

Vid symptom på maginfluensa (kräkningar eller diarré) gäller samma regler som innan pandemin. Eleven är välkommen tillbaka till skolan när det gått 48 h med symptomfrihet.

För den som har smitta hemma

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Eleven är välkommen till skolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Elever som är friska är välkomna till skolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Läs mer: När ska jag stanna hemma vid covid-19? (1177.se)

Kommunens förskolor är öppna som vanligt. Friska barn går till förskolan som vanligt.

Stanna hemma eller gå till förskolan?

  • Barnet ska vara hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. På så sätt minskas spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Barnet behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Barnet ska dessutom varit feberfritt i ett dygn innan återgång till förskola.
  • Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré kan barnet återgå till förskoleverksamheten när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.

Förtydligande kring barn som har långvariga symptom 
​​​​​​​I de fall barnet har kvarvarande symtom, kan barnet återgå till förskolan om barnet har minskade förkylningssymtom, är feberfritt, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad, är inget hinder. Vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola och fritidsaktiviteter.

Ingen rekommenderad provtagning för barn i förskolan

Liksom tidigare gäller att barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte behöver provtas vid symptom.

För dig som har smitta hemma, men friska barn

Vid konstaterad covid-19 ska alla i hushållet vara hemma. Ditt barn är välkommen till förskolan igen när det gått sju dagar från det datum då den senast smittade personen i hushållet testades positivt.

Barn som är friska är välkomna till förskolan även om syskon eller någon annan i hushållet är sjuk – förutsatt att det inte är i bekräftad covid-19. Det gäller även i väntan på hushållsmedlemmars provsvar.

Från kommunens sida följer vi noggrant utvecklingen och uppdaterar så fort Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya rutiner, rekommendationer eller råd.

Läs mer: När ska jag stanna hemma vid covid-19? (1177.se)

Fortsätt hålla avstånd

Vi rekommenderar att fortsatt hålla avstånd vid lämning/hämtning. Det kan med fördel ske utomhus.

Om du är permitterad och har barn i förskola

Om du som vårdnadshavare har blivit helpermitterad har du endast rätt att ha barn på förskolan 15 timmar per vecka. Nytt schema ska lämnas in via e-tjänsten. Uppdatera schema för förskola och fritids på ulricehamn.se/e-tjanster-och-blanketter

Vid deltidspermittering kan ditt barn vara på förskolan under den tid du är på arbetet. Nytt schema ska lämnas in. Det schema som lämnas in ska läggas utifrån förskolans förbestämda 15-timmarstider. Stäm av dessa med förskolepersonalen.

Den allmänna (avgiftsfria) förskolan följer skolans terminstider och lov. Om du har barn som är över 3 år och som har allmän förskola 15 timmar per vecka, har därför inte rätt att ha ditt barn på förskolan under t.ex. påsklovet.

Du med barn under 3 år betalar avgift och kan ha ditt barn på förskolan 15 timmar enligt ovan.

Frågor om barnomsorg?

Ann-Christin Elvesten,
placeringsassistent
annchristin.elvesten@ulricehamn.se
0321-59 53 08

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Alla vårdnadshavare uppmanas att uppdatera sina kontaktuppgifter så att förskolan snabbt kan nå barnet vid behov. Uppdatera kontaktuppgifter (logga in med BankID)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 maj 2020, senast ändrad den 26 november 2021

Hjälpte informationen på denna sida dig?