Vision, värdeord och principer

Ulricehamns kommun strävar mot en lärande organisation. Vi vill ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens.

Bild på en kille som hoppar med himlen som bakgrund och solen i motljus.Foto: Sören Håkanlind

Vi tror att alla medarbetare bidrar med sin kompetens till helheten i kommunen. Vi uppmuntrar därför kreativitet och delaktighet.

Vår vision

Ulricehamns kommun ska vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara.

Våra värdeord

Värdeorden samverkan, helhetssyn, kundens fokus och stolthet bildar ryggraden i vårt förhållningssätt. Ordens värde ska genomsyra kommunens service internt och externt.

Våra principer

  • Vi vill ha god kvalitet och nöjdare kunder inom givna ramar.
  • Vi underlättar för varandra och överlämnar med ansvar.
  • Vi vill varandras framgång.
  • Alla bidrar till helheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?