Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras utifrån de beslut som fattas av kommunfullmäktige.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för förvaltningen.

Öppna sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten vanligen från klockan 15.00.

Följ kommunstyrelsens möten och beslut

Ordförande och vice ordföranden

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande
(kommunalråd)

E-post: roland.karlsson@fv.ulricehamn.se

Mikael Levander (NU), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

E-post: mikael.levander@fv.ulricehamn.se

Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
(oppositionsråd)

E-post: wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se

Ledamöter

Övriga ledamöter

Klas Redin (S)

Hökerum
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se

Mikael Dahl (C)

Vegby
E-post: mikael.dahl@fv.ulricehamn.se

Celso Silva Goncalves (S)

Ulricehamn
E-post: Celso.SilvaGoncalves@fv.ulricehamn.se

Niclas Sunding (SD)

Ulricehamn
E-post: niclas.sunding@fv.ulricehamn.se

Sebastian Gustavsson (M)

Ulricehamn
E-post: sebastian.gustavsson@ulricehamn.se

Lisa Åkesson (NU)

Ulricehamn
E-post: lisa.akesson@fv.ulricehamn.se

Inga-Kersti Skarland (S)

Ulricehamn
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Kerstin Berggren (MP)

Dalum
E-post: kerstin.berggren@fv.ulricehamn.se

Mats Bogren (NU)

Ulricehamn
E-post: mats.bogren@fv.ulricehamn.se

Frida Edberg (KD)

Ulricehamn
E-post: frida.edberg@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic Carlsson (L)

Ulricehamn
E-post: adela.brkiccarlsson@fv.ulricehamn.se

Aila Kiviharju (SD)

Ulricehamn
E-post: aila.kiviharju@fv.ulricehamn.se

Ersättare

Armel Hombessa (NU)

Ulricehamn
E-post: armel.hombessa@fv.ulricehamn.se

Emma Magnusson (S)

Tvärred
E-post: emma.magnusson@fv.ulricehamn.se

Katrin Lorentzon (M)

Ulricehamn
E-post: katrin.lorentzon@fv.ulricehamn.se

Liselotte Andersson (C)

Blidsberg
E-post: liselotte.andersson@fv.ulricehamn.se

Leif Dahl (S)

Gällstad
E-post: leif.dahl@fv.ulricehamn.se

Annie Faundes (NU)

Ulricehamn
E-post: annie.faundes@fv.ulricehamn.se

Catharina Örtendahl Rylid (M)

Ulricehamn
E-post: catharina.ortendahlrylid@fv.ulricehamn.se

Ziad Makrous (C)

Ulricehamn
E-post: ziad.makrous@fv.ulricehamn.se

Tommy Mårtensson (S)

Ulricehamn
E-post: tommy.martensson@fv.ulricehamn.se

Evelina Karlsson (V)

Hökerum
E-post: evelina.karlsson@fv.ulricehamn.se

Victor Sund (C)

Ulricehamn
E-post: victor.sund@fv.ulricehamn.se

Cristina Bernevång (KD)

Ulricehamn
E-post: cristina.bernevang@fv.ulricehamn.se

Sten Selin (L)

Ulricehamn
E-post: sten.selin.@fv.ulricehamn.se

Utskott

Kommunstyrelsen har två utskott – budgetutskottet och beredande utskottet (BU).

Budgetutskottet hanterar kommunens budgetfrågor. Dels handlar det om att arbeta inför kommande års budget men också att följa den ekonomiska utvecklingen under budgetåret.

Beredande utskottet (BU) har till uppgift att avgöra vilka ärenden som är klara att ta upp vid kommunstyrelsen.

Ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott:

Ordförande
Roland Karlsson (C)

Vice ordförande
Wiktor Öberg (M)

Övriga ledamöter
Mikael Dahl (C)
Sebastian Gustavsson (M)
Klas Redin(S)
Adela Brkic-Carlsson(L)
Kerstin Berggren (MP)
Mikael Levander (NU)
Annie Faundes (NU)
Eva B Arnesson (KD)
Niclas Sunding (SD)
Evelina Karlsson (V)

Ledamöter i kommunstyrelsens beredande utskott (BU):

Ordförande
Roland Karlsson (C)

Vice ordförande
Wiktor Öberg (M)

Övriga ledamöter
Mikael Levander (NU)
Klas Redin (S)

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen delas in i två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är endast aktiva under kommunstyrelsens sammanträden. Det innebär att under kommunstyrelsens sammanträden delar ledamöterna upp sig i dessa grupper. Arbetsgrupperna diskuterar ärendena i dialog med chefer och företrädare för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen tar sedan besluten gemensamt.

Arbetsgruppen för lärande och välfärd diskuterar bland annat frågor som rör skola, vård och omsorg.

Arbetsgruppen för samhällsutveckling diskuterar bland annat frågor som rör miljö, byggande, kultur samt fritid.

Övriga ledamöter

Klas Redin (S)

Hökerum
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se

Mikael Dahl (C)

Vegby
E-post: mikael.dahl@fv.ulricehamn.se

Celso Silva Goncalves (S)

Ulricehamn
E-post: Celso.SilvaGoncalves@fv.ulricehamn.se

Niclas Sunding (SD)

Ulricehamn
E-post: niclas.sunding@fv.ulricehamn.se

Sebastian Gustavsson (M)

Ulricehamn
E-post: sebastian.gustavsson@ulricehamn.se

Lisa Åkesson (NU)

Ulricehamn
E-post: lisa.akesson@fv.ulricehamn.se

Inga-Kersti Skarland (S)

Ulricehamn
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Kerstin Berggren (MP)

Dalum
E-post: kerstin.berggren@fv.ulricehamn.se

Mats Bogren (NU)

Ulricehamn
E-post: mats.bogren@fv.ulricehamn.se

Frida Edberg (KD)

Ulricehamn
E-post: frida.edberg@fv.ulricehamn.se

Adela Brkic Carlsson (L)

Ulricehamn
E-post: adela.brkiccarlsson@fv.ulricehamn.se

Aila Kiviharju (SD)

Ulricehamn
E-post: aila.kiviharju@fv.ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 24 juli 2020 av Lea Greim

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?