Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras utifrån de beslut som fattas av kommunfullmäktige.

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.Stadshuset. Foto: Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för förvaltningen.

Öppna sammanträden

Följ kommunstyrelsens möten och beslut

Utskott

Kommunstyrelsen har två utskott – budgetutskottet och beredande utskottet (BU). Budgetutskottet hanterar kommunens budgetfrågor. Dels handlar det om att arbeta inför kommande års budget men också att följa den ekonomiska utvecklingen under budgetåret. Beredande utskottet (BU) har till uppgift att avgöra vilka ärenden som är klara att ta upp på kommunstyrelsens sammanträden.

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen delas in i två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är endast aktiva under kommunstyrelsens sammanträden. Det innebär att under kommunstyrelsens sammanträden delar ledamöterna upp sig i dessa grupper. Arbetsgrupperna diskuterar ärendena i dialog med chefer och företrädare för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen tar sedan besluten gemensamt.

Arbetsgruppen för lärande och välfärd diskuterar bland annat frågor som rör skola, vård och omsorg.

Arbetsgruppen för samhällsutveckling diskuterar bland annat frågor som rör miljö, byggnader, kultur samt fritid.

Kommunstyrelsens ordförande är Roland Karlsson (C). Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 6 oktober 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?