Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden aktiveras då kommunen står inför en extraordinär händelse. Den lag som ligger till grund för krisledningsnämndens verksamhet är främst lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Spår efter storm. Foto: Ulricehamns kommun

Krisledningsnämnden har befogenhet att överta hela eller delar av beslutanderätten för kommunstyrelsen och andra nämnder och fatta de beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan kräva.

Ledamöter och ersättare

Ordförande

Roland Karlsson (C), Tvärred
E-post: roland.karlsson@fv.ulricehamn.se

Vice ordförande

Wiktor Öberg (M), Ulricehamn
E-post: wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se

Övriga ledamöter

Mikael Levander (NU), Ulricehamn
E-post: mikael.levander@fv.ulricehamn.se

Mikael Dahl (C), Vegby
E-post: mikael.dahl@fv.ulricehamn.se

Klas Redin (S), Hökerum
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 22 januari 2020 av Lena Brännmar

Hjälpte informationen på denna sida dig?