Miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillstånds- och lovgivning enligt en rad lagar inom miljö- och byggområdet som exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Till denna lagstiftning hör även tillsyn och kontroll av att dessa lagar följs.

Bild på byggnader i Ulricehamn i kvällsljus.Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Många av nämndens beslut fattas på delegation direkt av tjänstemännen, men ärenden av större vikt ska fattas av nämnden. Tjänstemännens beslut redovisas sedan för nämnden vid nästa sammanträde. Ärenden som tas i nämnden är av den typ att de inte går att ta på delegation eller av avgörande karaktär.

Ärenden och handlingar

Ärenden som ska tas upp i miljö- och byggnämnden ska skickas till miljö och samhällsbyggnad senast tre veckor innan datumet för sammanträdet.

Miljö- och byggnämndens ordförande: Börje Eckerlid (C).

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

Sammanträden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13 i stadshuset i Ulricehamn.

Möten 2021

Onsdagen 3 februari

Onsdagen den 3 mars

Onsdagen den 7 april

Torsdagen den 6 maj

Onsdagen den 2 juni

Torsdagen den 8 juli

OBS! Extrainsatt nämndssammanträde torsdagen den 19 augusti

Onsdagen 1 september

Torsdagen 7 oktober

Onsdagen 3 november

Onsdagen 8 december

  • Ärendelista
  • Protokoll

Möten 2020

Onsdag 5 februari kl. 13.00

Onsdag 4 mars kl. 13.00

Onsdag 1 april kl. 13.00

Onsdag 6 maj kl. 13.00

Onsdag 3 juni kl. 13.00

Onsdag 1 juli kl. 13.00

Onsdag 2 september kl. 13.00

Onsdag 7 oktober kl. 13.00

Onsdag 4 november kl. 13.00

Onsdag 9 december kl. 13.00

Möten 2019

Tisdag 8 januari kl. 13.00

Tisdag 5 februari kl. 13.00

Tisdag 5 mars kl. 13.00

Torsdag 4 april kl. 13.00

Tisdag 7 maj kl. 13.00

Tisdag 4 juni kl. 13.00

Tisdag 2 juli kl. 13.00

Onsdag 28 augusti kl. 13.00

Tisdag 1 oktober kl. 13.00

Tisdag 5 november kl. 13.00

Tisdag 10 december kl. 13.00

Möten 2018 - samverkansnämnd med Tranemo

6 februari, Tranemo

6 mars, Ulricehamn

3 april, Tranemo

2 maj, Ulricehamn

5 juni, Tranemo

3 juli, Ulricehamn

4 september, Tranemo

2 oktober, Ulricehamn

 6 november, Tranemo

4 december, Ulricehamn

Möten 2017 - samverkansnämnd med Tranemo

5 december, Ulricehamn

7 november, Tranemo

3 oktober, Ulricehamn

5 september, Tranemo

4 juli, Ulricehamn

7 juni, Ulricehamn

2 maj, Ulricehamn

7 mars, Ulricehamn

7 februari, Tranemo

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd, därför är en stor del av nämndens sammanträden inte offentliga/öppna för allmänheten. Du kan se på dagordningen vid varje möte vad som är öppet för allmänheten. Dagordningen inför kommande sammanträde publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Alla möten hålls kl. 13 i stadshuset i Ulricehamn.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 11 november 2021 av Pirjo Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?