Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad.

Kallbadhuset i Ulricehamn Foto: Jan TöveKallbadhuset i Ulricehamn Foto: Jan Töve

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Det handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att få och bibehålla en så god hälsa som möjligt.

God och jämlik hälsa för hela befolkningen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsan. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Under detta övergripande mål finns åtta målområden. Läs mer om mål och målområden på Folkhälsomyndighetens webb.

Se statistik för Ulricehamns kommun utifrån målområdena i Folkhälsomyndighetens faktablad.

Regionalt samarbete

Ulricehamns kommun jobbar med folkhälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär att Ulricehamns kommun får 14 kronor per invånare och år för att utveckla det lokala gemensamma folkhälsoarbetet.

Läs mer om det regionala arbetet med folkhälsa på Västra Götalandsregionens webb.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 januari 2015, senast ändrad den 1 juli 2020 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?