Trygghet och jämställdhet

Här kan du läsa om de olika verktygen vi använder oss av för att skapa hälsofrämjande livsvillkor, trygga livsmiljöer och förebygga brott.

Utöver nedanstående finns även ett lokalt brottsförebyggande råd.

Jämställdhetskartan

På Jämställdhetskartan (jamstalldhetskarta.se) hittar du könsuppdelad statistik och interaktiva kartfunktioner kring hur fördelning ser ut i olika kommuner.

Jämställdhetskartan vänder sig till allmänhet, företagare, beslutsfattare, politiker, samhällsplanerare med flera och är ett verktyg för att bedöma, jämföra och analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Detta är en del i WINNET, ett projekt för jämställdhet i Västra Götalandsregionen där Ulricehamns kommun deltar

Rapport – jämställdhet i 19 kommuner i Västra Götalandsregionen 2015 (pdf) Lyssna

Rapport jämställdhetskartan –  jämställdhet i Ulricehamns kommun 2016 (pdf) Lyssna

Trygghetskartan

Ulricehamns kommun jobbar med verktyget Trygghetskartan. Syftet är att undersöka och få underlag så att vi kan bli en tryggare kommun.

Genom Trygghetskartan kan invånare lämna in synpunkter och förslag på åtgärder för att göra olika platser i kommunen tryggare. Du kan lämna synpunkter i Trygghetskartan när den är aktiverad under en pågående undersökning.

Senaste genomförda undersökning var 1 oktober till 30 november 2014.

Rapporten från undersökningen Trygghetskartan 2014 (pdf)

Sammanställning av rapport från Trygghetskartan 2014 (pdf)

Trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen genomförs var tredje år av polisen i samarbete med kommuner inom polisområde Älvsborg. Undersökningen består av en enkät som skickas ut till slumpvis utvalda medborgare i ålder 16-85 år. Både polisens analysgrupp och kommunens analysgrupp tittar på resultatet för att dra slutsatser och planera. Analysen kommer att ligga till grund för såväl polisens som kommunens arbete med att förbättra tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Kommunen och Polisen har gemensamt en samverkansöverenskommelse kring hur det gemensamma arbetet för minskad brottslighet och ökad trygghet i Ulricehamns kommun ska fortskrida.

Trygghetsundersökning 2014 (pdf Lyssna

Analysrapport trygghetsundersökning 2014 (pdf)

Tidigare undersökningar och analyser

Trygghetsmätning 2011 (pdf) Analysrapport trygghetsmätning 2011 (pdf)

Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att grannar tillsammans med lokal polis går ihop för att motverka brottslighet. Syftet är att hålla uppsikt och skapa en ökad trygghet och trivsel i området. För att lyckas krävs det nyfikenhet och engagemang från dig och dina grannar. Forskning visar att grannsamverkan minskar brottslighet. Förebygga brott, information på Brottsförebyggande rådets webbplats

Starta grannsamverkansgrupp

I Ulricehamns kommun har vi grannsamverkansgrupper på flera orter. Vill din ort också starta en grannsamverkansgrupp?

Kontakta studiefrämjandet, telefon 0515-421 51, för vidare information. Studiefrämjandet samverkar med polisen och Ulricehamns kommun. Samverkan mot brott är en organisation som tagit fram informationsmaterial om grannsamverkan, bland annat filmer på olika språk.

Grannsamverkan, information på Samverkan mot Brotts webbplats

Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp, är tiden ofta en livsavgörande faktor. I en första-hjälpen-insats, kan en hjärtstartare (defibrillator) få ett hjärta som stannat att åter slå genom en strömstöt.

Hjärtstartare är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske.

Det finns ett 50-tal hjärtstartare utplacerade – i kommunala lokaler, på företag och andra platser.

Hjärtstartarregister

På Hjärtstartarregistrets webbplats kan du hitta var de finns. Registret bygger på att den som skaffar en hjärtstartare också själv lägger till positionen. Här finns också bra information om första-hjälpen i stort. Hjärtstartarregistret

På Jämställdhetskartan (jamstalldhetskarta.se) hittar du könsuppdelad statistik och interaktiva kartfunktioner kring hur fördelning ser ut i olika kommuner.

Jämställdhetskartan vänder sig till allmänhet, företagare, beslutsfattare, politiker, samhällsplanerare med flera och är ett verktyg för att bedöma, jämföra och analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Detta är en del i WINNET, ett projekt för jämställdhet i Västra Götalandsregionen där Ulricehamns kommun deltar

Rapport – jämställdhet i 19 kommuner i Västra Götalandsregionen 2015 (pdf) Lyssna

Rapport jämställdhetskartan –  jämställdhet i Ulricehamns kommun 2016 (pdf) Lyssna

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 februari 2015, senast ändrad den 2 november 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?