Internationellt arbete

Under många år har internationell verksamhet fungerat som kompetens- och verksamhetsutveckling i Ulricehamns kommun. Inom förskolor och skolor deltar också barn och elever.

Illustration av en jordglob

Hökerums skola är ett exempel. Här finns sedan flera år tillbaka haft ett samarbets- och hjälpprojekt med skolor i Bangladesh. Eleverna i dessa skolor kommer från familjer som inte haft möjligheter att skicka sina barn till skolan, eller barn som inte har klarat kraven i den offentliga skolan – så kallade drop outs. Kontakt och medel går genom en organisation som heter Lärande utan gränser.

Samarbetet har bland annat inneburit utbyte med Bangladesh och ett flertal lärare från Hökerum har varit i landet på olika studieresor. Erfarenheterna från besöken har resulterat i  olika projekt och temaarbeten varje termin där det globala perspektivet med Bangladesh i fokus är en viktig del.

Lärande utan gränser

Internationella möjligheter för gymnasiets elever

Tingsholmsgymnasiet erbjuder elever praktik i Voi, Kenya. Elever har också möjlighet att som del av gymnasiestudierna läsa ett år i London.

Samhällsprogrammet samarbetar med Ehia Hossein High School and College i Raniganj och organisationen Prerona vars främsta fokus är att stärka kvinnors villkor på landsbygden. Både skolan och organisationen finns i ett län som heter Dinajpur Sadar, i nordvästra Bangladesh. Personal har rest två gånger och elever en gång. Ny resa planeras i mars 2016.

EU-stöd

Inom den Europeiska Unionen (EU) finns medel som genom ett program- och fondsystem ska bidra till utveckling och samverkan inom området. Individ- och familjeomsorg är ett exempel på en verksamhet som arbetat mycket i projektform med stöd av EU-pengar från Europeiska Socialfonden.

Samarbete med Voi i Kenya

Ulricehamns kommun har också kontakter utanför EU. Tillsammans med staden Voi i Kenya har Ulricehamns kommun ett kommunalt partnerskap.

Vänorter

Ulricehamn har fyra officiella vänorter.

Vi jobbar med våra vänorter bland annat genom Föreningen Norden. Föreningens syfte är att öka känslan, kunskapen och förståelsen för Norden, dess historia, plats i Europa och kultur. Detta sker främst genom resor, besök, upplevelser och möten.

Föreningen Norden – lokalavdelning Ulricehamn/Tranemo

Föreningen Norden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 10 mars 2021

Hjälpte informationen på denna sida dig?