Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans. Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

En bild på ett nät

Var vi står idag

Inledningsvis ska vi skapa gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och i framtiden samarbete. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter.

För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle. Civilsamhället är  skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Vi skapar starkare band

Under våren 2020 startade en utökad samverkan mellan kommun och civilsamhälle kring former där föreningarna kan samverka för att tillvara civilsamhällets intressen.

Föreningsengagemang under pandemin- inspiration och nya perspektiv

Den 23 september fortsätter samtalen med att diskutera grundprinciper för det fortsatta arbetet tillsammans. Dessutom kommer Erik Wagner som är redaktör på Idealistas förlag att föreläsa under rubriken Föreningsengagemang under pandemin- inspiration och nya perspektiv.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen. Än så länge är de tre platserna från civilsamhället vakanta men planen är att välja representanter på mötet den 23 september. Civilsamhället har uppgift att nominera representanter.

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor.

Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Charlott Svensson, Nuab, charlotte.svensson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Maria Winsten, sektor välfärd, maria.winsten@ulricehamn.se
Lisbeth Johanssons, sektor välfärd, lisbeth.Johansson2@ulricehamn.se
Mats Kindlund, sektor miljö och samhällsbyggnad, mats.kindlund@ulricehamn.se
Petra Ekström, sektor lärande, petra.ekstrom@ulricehamn.se
Felix Lekare, kommunledningsstaben, felix.lekare@ulricehamn.se
Camilla Thure, kommunledningsstaben, camilla.thure@ulricehamn.se

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Lena Brännmar (kanslichef) representerar kommunen. Än så länge är de tre platserna från civilsamhället vakanta men planen är att välja representanter på mötet den 23 september. Civilsamhället har uppgift att nominera representanter.


Publicerat av Lea Greim den 31 augusti 2020, senast ändrad den 16 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?