Vision för Ulricehamns kommun 2040

Hur vill du att Ulricehamn ska vara och se ut i framtiden? Nu behövs dina synpunkter och idéer.

Ord om hur invånarna vill att Ulricehamn beskrivs år 2040Ord som kommit in via hemsidan från engagerade invånare. Många vill att kommunen 2040 ska kännetecknas av gemenskap, trygghet och närhet.

Ulricehamn vision 2040

Ulricehamns kommuns förvaltning har fått i uppdrag av de folkvalda att ta fram en framtidsvision. Visionen – Ulricehamn 2040 – pekar ut riktningen för att skapa en gemensam målbild som inkluderar alla. Därför behövs ditt engagemang.

Hur vill du att Ulricehamn ska se ut 2040?

Vad är det bästa med Ulricehamns kommun idag? Vad är din dröm om Ulricehamns kommun 2040?  Vilka tre ord symboliserar bäst Ulricehamns kommun 2040? Dina svar kommer att sammanställas och förhoppningsvis kommer vi att se grunden till en vision växa fram i samband med att svar kommer in. Dessa kommer att presenteras här med jämna mellanrum.

Ordmolnssamling

ord som samlades ihop under frukostmöte 21 oktoger

Ordmoln från frukostmöte med medarbetare från kommunen 21 oktober.

 

ord huller om buller som samlats in från samtal med kommunfullmäktigeledamöter, kommunens chefer och några intresseorganisationer.

Trygghet, hållbar, omtanke, mod, attraktiv och tillväxt är ord som träder fram när man samlar ihop alla ord från näringslivet, politiker, chefer i kommunen och medlemmar ur olika föreningar.

Vill du, tillsammans med dina jobbarkompisar eller föreningsmedlemmar, också delta?

Här följer två olika övningar. Välj en eller båda två. Resultatet behöver sedan e-postas till info@ulricehamn.se för att vara en del i visionsarbetet.

Övningsalternativ A – Orddemokrati

Alla deltagare får i uppdrag att på tre post-its skriva ned vad som ska känneteckna Ulricehamn 2040. Korta formuleringar, ett ord räcker. Max fyra ord.

Därefter sätter alla deltagare upp sina lappar på en whiteboard eller liknande. Lappar eller liknande lappar slås samman.

Deltagarna får sen i uppdrag att ge två röster på de lappar som de tycker stämmer bäst överens med deras bild av Ulricehamns kommun 2040. Max en röst per lapp, och inga röster på egna lappar.

Målet med övningen är att gruppen ska kunna enas om tre lappar. Görs inte detta vid första röstningsrundan tas ”utröstade lappar” bort och proceduren upprepas till endast tre lappar återstår.

De tre lapparna lapparna e-postas sedan till info@ulricehamn.se. Ange Vision 2040 i ämnesraden.

Övningsalternativ B – Rollspelsintervju

Deltagarna ombeds att framför grupp intervjua varandra utifrån nedan roller

Kim, som är 25 år gammal år 2040 bor och är uppväxt i Ulricehamns kommun. Kim reser till Malmö och träffar där en malmöbo på en dejt. Det är första gången de träffas, och de börjar prata om deras uppväxter. Kim berättar att hen är uppvuxen i Ulricehamns kommun.

Vad får malmöbon för associationer när Kim berättar att hen är från Ulricehamns kommun?

Vad berättar Kim om hur det var att växa upp i Ulricehamns kommun?

Svaren på dessa frågor skickas till info@ulricehamn.se, ange Vision 2040 i ämnesraden.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 oktober 2022, senast ändrad den 16 november 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?