Boenden för äldre

I Ulricehamns kommun finns fem vård- och omsorgsboenden för äldre. Där finns också platser anpassade för personer med demenssjukdom. Du kan flytta hit när dina behov av vård, omsorg och service inte kan tillgodoses i ditt nuvarande hem. På ett vård- och omsorgsboende har du tillgång till personal dygnet runt. De hjälper dig med det stöd som du beviljats.