Ansökan om plats på boende för äldre

När din ansökan har kommit in, gör kommunen en utredning. Utredningstiden kan variera, men du får ett beslut så snart som möjligt. Beslutet är skriftligt och skickas hem till dig.

Bild på äldre personer som håller varandra i handen

Ansökan om särskilt boende (pdf)

Fyll i och skicka in blanketten. Du kan även ta kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få blanketten.

Du kan önska boende

I samband med din ansökan om plats på särskilt boende har du möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Vi försöker alltid möta din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du annat boende.

Överklaga

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar. Biståndshandläggaren kan också hjälpa till med överklagan.

Kostnad

Avgift för särskilt boende beräknas utifrån inkomst och omfattning av biståndet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?