Hjälpmedel

Ett hjälpmedel – till exempel rullator eller duschpall – kan underlätta det dagliga livet på olika sätt. Det kan innebära att du kan leva ett mer självständigt liv.

Du får hjälp att prova rullstol, rollator, duschpall, förhöjningsdynor och andra hjälpmedel utifrån de behov du har.

Med hjälpmedel kan man själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet. För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel. Det ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Ansöka om att låna hjälpmedel

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt av kommunen. När behovet upphör eller förändras så återlämnar du hjälpmedlet.

Du som är inskriven i hemsjukvården och vill låna hjälpmedel kontaktar kommunens arbetsterapeut.

Om du inte är inskriven i hemsjukvården ska du vända dig till Närhälsan Ulricehamn vårdcentral.

Närhälsan Ulricehamn vårdcentral hos 1177

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ett hjälpmedel kan du vända dig till din arbetsterapeut, sjukgymnast eller till närmaste äldreboende för återlämning av hjälpmedel.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?