Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2125 kronor per månad (år 2020).

Grundavgift för boende på äldreboende

I avgiften för kommunens boende ingår serviceinsatser (ej städ), hemsjukvård, närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetslarm. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om du inte har någon (närstående) som kan följa med.

Medboende är exempelvis maka/make, sambo eller registrerad partner. I medboendeavgiften ingår trygghetslarm och tillgång till tvättstuga samt aktivitetsutrymmen.

Man betalar alltid hel månadsavgift, oavsett frånvaro

Grundavgift för särskilt boende: 1882 kronor per månad
Grundavgift för medboende: 659 kr per månad
Dygnsabonnemang av mat: 4170 kronor per månad

Grundavgift för korttidsboende

Du som bor på korttidsboende betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

Avgift för korttidsvistelse: 89 kronor per dag
Avgift för mat under korttidsvistelse: 139 kr per dag
Avgift för hemsjukvård: 324 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad

Hemtjänstavgift

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan till exempel handla om hjälp med:

  • personlig hygien
  • toalettbesök
  • av- och påklädning
  • hjälp vid måltider
  • tvätt

Taxan har två nivåer: 1 och 2, beroende på hur mycket hjälp man behöver.

Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 523 kronor per månad
Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 811 kronor per månad
Trygghetslarm: 219 kronor per månad
Hemsänd mat (matdistribution): 57 kronor per portion

Avgifter för städ och inköp

Städ 1 rum o kök: 417 kronor per månad
Städ 2 rum o kök: 642 kronor per månad
Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 634 kronor per månad
Inköp nivå 2, 1 gång månad: 148 kronor per månad
Inköp nivå 3, 2 gånger i veckan: 1 269 kronor per månad
Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 296 kronor per månad

Andra avgifter

Serviceinsatser: 296 kronor per timme
Avgiften tas ut per timme för insatser som städning, inköp, bank- och postärenden.

Avgift för hemsjukvård: 324 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad.
Ledsagning som service: 157 kronor per timma.
Sondmat: 1 849 kronor per månad

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 16 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?