Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2359 kronor per månad (år 2023).

Grundavgift för boende på vård- och omsorgsboende

I avgiften för kommunens boende ingår serviceinsatser (ej städ), hemsjukvård, personlig omvårdnad, närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetslarm. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om du inte har någon (närstående) som kan följa med.

Medboende är exempelvis maka/make, sambo eller registrerad partner. I medboendeavgiften ingår trygghetslarm och tillgång till tvättstuga samt aktivitetsutrymmen.

Man betalar alltid hel månadsavgift, oavsett frånvaro

Grundavgift för vård- och omsorgsboende: 2359 kronor per månad
Grundavgift för medboende: 875 kr per månad
Dygns-abonnemang av mat: 4590 kronor per månad

Grundavgift för korttidsboende

Du som bor på korttidsboende betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

Avgift för korttidsvistelse: 102 kronor per dag
Avgift för mat under korttidsvistelse: 153 kr per dag
Avgift för hemsjukvård: 370 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad

Hemtjänstavgift

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan till exempel handla om hjälp med:

 • personlig hygien
 • toalettbesök
 • av- och påklädning
 • hjälp vid måltider
 • tvätt

Taxan har två nivåer: 1 och 2, beroende på hur mycket hjälp du behöver.

 • Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 625 kronor/månad
 • Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 925 kronor/månad
 • Trygghetslarm: 251 kronor/månad
 • Hemsänd mat (matportion): 63 kronor/portion
 • Hemsänd mat (dessert): 16 kronor/portion
 • Hemsänd mat (kvällsmål): 37 kronor/portion

Avgifter för städ och inköp

 • Städ 1 rum o kök: 477 kronor/månad
 • Städ 2 rum o kök: 733 kronor/månad
 • Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 724 kronor/månad
 • Inköp nivå 2, 1 gång månad: 169 kronor/månad
 • Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 338 kronor/månad
 • Inköp DIG/DIG, 1 gång i veckan: 147 kronor/månad
 • Inköp DIG/FYS, 1 gång i veckan: 500 kronor/månad

Andra avgifter

 • Serviceinsatser: 338  kronor/timme. Avgiften tas ut per timme för insatser som städning, inköp, bank- och postärenden
 • Ledsagning som service: 179 kronor/timma

Avgift för hemsjukvård

Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har fasta avgifter per månad

 • Nivå 1 136 kronor/månad
 • Nivå 2 370 kronor/månad
 • Sondmat: 2 110 kronor per månad

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 24 februari 2023 av Nicklas Persson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?