Trevligt att äta

För de äldre och personer med sjukdomstillstånd eller funktionshinder har mat och måltiden en stor betydelse för att bidra till en god hälsa och livskvalitet.

• Det finns tillräckligt med tid för måltiden.
• Omvårdnadspersonalen deltar aktivt i själva måltiden på demensboenden.
• Möjlighet till god sittställning och tillgång till hjälpmedel.
• Möjlighet att välja att äta måltiden i sällskap med andra eller enskilt.
• Miljön runt måltiden ska vara trivsam och lugn.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?