Rehabilitering

När du är eller har varit sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att på sikt klara dig på egen hand. Målet är att du ska kunna fungera och leva så aktivt och självständigt som möjligt.

Inom kommunen arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och assisterande personal med rehabilitering. En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast ligger alltid till grund för den rehabilitering du får.

Olika typer av insatser

Insatserna kan handla om behandling, träning, tekniska hjälpmedel eller intyg för anpassning av bostaden. Rehabiliteringen kan göras hemma hos dig, på äldreboende eller korttidsboende.

Rehabilitering i vardagen

Omvårdnadspersonalen i kommunen jobbar alltid för att du själv ska kunna hitta dina egna resurser och möjligheter i vardagen. Vi försöker uppmuntra dig att vara problemlösande och själv agera. Ulricehamns kommun har rehabiliteringsansvar för de personer som inte kan ta sig till vårdcentral och för de som bor inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?