Samordnad vårdplanering

När du har behov av fortsatt vård och omsorg efter att du är utskriven från sjukhus kan du få en vårdplan. En vårdplan betyder att sjukhuset, kommunen och andra vårdgivare gemensamt planerar vårdinsatser och vem som ska genomföra dem.

Du godkänner vårdplanen

Du som patient eller anhörig ger ditt samtycke till att en vårdplan görs och godkänner den innan den beslutas. Sjukhuset bjuder in till ett planeringsmöte. Du som patient eller anhörig får också en kallelse. Under mötet dokumenteras alla beslut och godkänns av alla närvarande. Det blir då din vårdplan.

Du ska få den vård du behöver

Vården kan vara i hemmet, på ett särskilt boende eller på en vårdcentral. Målet är att säkra att du får den vård du behöver. Du kan få en vårdplan oavsett din ålder, diagnos, boendeform eller omfattning av vårdinsatser.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 14 september 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?