Familj, barn och unga

Alla ska kunna leva under goda och trygga förhållanden. Ulricehamns kommun erbjuder dig stöd i olika frågor som rör familj och relationer. I Ulricehamn arbetar enheten för barn och unga utifrån systemteoretiska grundantaganden.

Familj om leker

Mottagningen

Du kan ringa mottagningen om du till exempel är orolig för att ett barn inte har det bra i sitt hem, om du har problem i din egen familj och behöver hjälp och stöd eller om du vill göra en ansökan. Som privatpersoner kan göra en orosanmälan anonymt. Myndigheter har anmälningsplikt och får inte vara anonyma.

Telefontider

Du når mottagningen på telefon: 0321-59 66 54, den har öppet vardagar:
måndag – torsdag mellan kl. 8-10 och kl. 14-16 samt
fredag mellan kl. 8-10 och kl. 14-15

Övriga tider kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Efter kontorstid når du sociala jouren på telefon: 112.

Orosanmälan

Du kan göra en orosanmälan genom att kontakta mottagningen via telefon (se tider och telefonnummer ovan), eller genom att fylla i och skicka in blanketten.

Anmälningsblankett – orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Du som är barn eller ungdom kan få stöd av kommunen genom till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjebehandlare

Kommunens familjebehandlare finns också till för situationer hemma där ni som familj behöver stöd. Ni kan träffa familjebehandlare för råd och stödsamtal, 3-4 tillfällen. Familjebehandlare och familjelinjen

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp med:

  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Att fastställa faderskap
  • Adoption
  • Samarbetssamtal

Utredning inför stöd

Barn-, unga- och familjehemsenheten och familjerätten i Ulricehamn ingår i Socialtjänsten. Vi har det yttersta ansvaret för barn och deras familjer i utsatta livssituationer. Alla insatser från socialtjänsten föregås av en utredning. Alla insatser blir behovsbedömda. Bedöms er familj ha behov kan ni få hjälp redan under utredningstid. Vi arbetar efter socialtjänstlagen, föräldrabalken, LVU och andra lagar.

Vi arbetar utifrån sekretess

All verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda personer inte får lämnas ut utan vårdnadshavarnas samtycke.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 10 oktober 2019 av Anette Westerlund