Familjehem

Har ni plats för ett barn eller tonåring i behov av en familj? Alla barn kan inte bo hos sin biologiska familj. För en del handlar det om att föräldrarna inte mäktar med föräldraskapet. Andra har ensamma flytt från krigsdrabbade länder som exempelvis Syrien och Afghanistan. Att vara en del av en fungerande familj, betyder mycket för alla barn och tonåringars framtid.

Bild på vuxen och barn som håller varandra i handen

Därför söker vi familjehem. Nedan ger vi svar på några frågor som kan finnas innan man bestämmer sig för att ta steget och öppna sitt hem för en ny familjemedlem.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot någon annans barn för vård och fostran, under längre eller kortare tid. Familjehemmet gör allting för barnet som vanliga föräldrar gör för sina barn.

Familjehemsföräldrarna har dock inte det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har, ett familjehemsboende barn ärver till exempel inte sina familjehemsföräldrar.

Vad krävs för att bli familjehem?

Det behövs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet. Vi söker helt vanliga familjer. Det som krävs är att man har utrymme i sitt hem, att man har tid, engagemang och vill finnas till för ytterligare en familjemedlem.

Innan hemmet kan ta emot ett barn, görs en bedömning för att säkerställa att familjen är lämplig. Vi gör utdrag ur socialregister, register hos kronofogden och kontrollerar att man är ostraffad. Vi har också olika former av samtal med familjen.

Vilka förväntningar har kommunen på ett familjehem?

Man förväntas göra allt det som föräldrar gör för sina barn – ge mat, husrum och en uppfostran. Man följer med på utvecklingssamtal och engagerar sig i skolarbete. Man följer med till läkare och tandläkare och hjälper barnet till en bra fritidssysselsättning. Kort sagt – man är förälder dygnet runt.

Får man ekonomisk ersättning?

Ja. Man får ett arvode som är skattepliktigt och en omkostnadsersättning som ska täcka barnets försörjning. Vi följer Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer kring detta.

Hur länge stannar ett barn i ett familjehem?

Målet är att de ska vara kvar tills de är gamla och mogna nog att flytta hemifrån.

Får man rådgivning eller annat stöd från kommunen?

Ja, man får stöd och rådgivning av en socialsekreterare. Man får också handledning i grupp tillsammans med andra familjehem. Gruppen leds av en extern utbildad handledare. Man erbjuds också en särskild familjehemsutbildning, Ett hem att växa i. Målsättningen är att alla familjehem ska gå denna utbildning. Dessa ges löpande.

Hur får barnet rent faktiskt ett familjehem?

Om barnet är svensk medborgare sedan födseln, utreder socialtjänsten barnets behov och sedan matchar ihop barn med den insats som bedöms lämpligast, exempelvis familjehem.

Om man kommer som ensamkommande flyktigbarn, anvisas man av Migrationsverket till socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten matchar ihop barn och familjehem och är sedan ansvarig för att följa omsorgen så länge placeringen pågår.

Om vi vill bli familjehem eller har fler frågor – hur gör vi?

Då ska ni kontakta oss på socialtjänsten i Ulricehamns kommun!

Agneta Klasson
Telefon: 0321-595661
E-post: agneta.klasson@ulricehamn.se

Marie Krusebrant
Telefon: 0321-595615
E-post: marie.krusebrant@ulricehamn.se

Mottagningen, barn- och ungdomsenheten
Telefon: 0321-596654

Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot någon annans barn för vård och fostran, under längre eller kortare tid. Familjehemmet gör allting för barnet som vanliga föräldrar gör för sina barn.

Familjehemsföräldrarna har dock inte det juridiska ansvaret som en vårdnadshavare har, ett familjehemsboende barn ärver till exempel inte sina familjehemsföräldrar.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 september 2015, senast ändrad den 17 september 2020 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?