Kurser och föreläsningar på familjecentralen

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Som stöd till föräldrar ordnar vi på familjecentralen olika kurser och föreläsningar.

Trygghetscirkeln -föräldraträffar för dig med barn i åldern 0-5 år

Trygghetscirkeln står för ett förhållningssätt där man utgår från barnets grundläggande behov av trygghet och relationen mellan barn – vuxen. Det är en metod i att lära sig enkla strategier för att möta sitt barn – att se, förstå och bli mer medveten om det samspel som pågår.Vi reflekterar utifrån färdigt filmmaterial och runt hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett sätt som främjar trygghet. I föräldrautbildningen träffas vi vid 7 tillfällen.

Kurser hålls varje termin, för startdatum se evenemang på Familjecentralens Facebook-sida.

Anmälan och frågor

Helena 0321-595322, helena.unosson@ulricehamn.se
Susanne 0321-595312, 0766-43 53 12, susanne.elvestal@ulricehamn.se

OBS! Begränsat antal platser!

50 års forskning har visat att ju tryggare barn är desto bättre klarar de av att:

 • Ha det bra tillsammans med sina föräldrar
 • Känna mindre ilska mot sina föräldrar
 • Be sina föräldrar om hjälp när de behöver
 • Lösa problem på egen hand
 • Komma överens med vänner
 • Ha varaktiga vänskapsrelationer
 • Lösa problem med vänner
 • Ha bra relationer med sina syskon
 • Ha en bra självkänsla
 • Inse att det finns lösningar på de flesta problem
 • Lita på att bra saker kommer att hända dem
 • Lita på människor de älskar
 • Veta hur man är snäll mot människor i sin omgivning

Circle of security 1999

Effekt

Effekt är en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. Grundtanken är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att rikta sig till deras föräldrar.

Effekt

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - LFT

Kursen vänder sig till dig som tonårsförälder som vill utbyta tankar och idéer i syfte att stärka din föräldraroll.

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för tonåringen, men också för dig som förälder. Det är lätt att känna sig orolig, arg och maktlös. Träffarna vill stärka och medvetandegöra dig i din föräldraroll, ger möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och att träna på samspelet med din tonåring.

Programmet betonar och tränar ledarskapsaspekten i föräldrarollen och förälderns ansvar för relationen förälder – barn. De teman som behandlas under kursen är:

 •  Kommunikationen förälder – barn; vad är det mitt barn försöker säga mig?
 • Uppmuntran
 • Hur överlever jag som förälder? Om att sätta gränser.
 • Konsekvenser
 • Hur skapar jag goda cirklar i samspelet med mitt barn?
 • Föräldraskap och ledarskap
 • Från kontroll till koll

Personlig intervju sker innan kursstart.

För mer info:

Stina Pulkkinen 0766 43 66 46
Aljban Mustafa 0766 43 67 75

Babymassage

Familjecentralen arrangerar kurser i babymassage. Syftet med babymassage är att öka kommunikationen/samspelet mellan förälder och barn och att du som förälder får lära dig att bättre kunna tyda och förstå barnets signaler. Ett hormon, oxytocin, utsöndras vid beröring, vilket medför att ex. barnet blir mer avslappnat, stressnivån går ner, sömnen blir bättre, magtarmkanal börjar arbeta. Vi strävar efter att det ska vara en lugn och skön stund tillsammans med det lilla barnet.

Man träffas fem gånger och det kostar 100 kronor.

Anmälan

Anmälan sker löpande till Karin Alsing på Familjecentralen, telefon: 0321 59 53 20

Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning till barn

I samarbete med Röda korset arrangerar familjecentralen kurser i förstahjälpen. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt- och lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Kursen om fattar 6 timmar och fördelas på två kvällar.

För mer information

Karin Alsing på Familjecentralen,
telefon: 0321 59 53 20

Kursinnehåll

 • Samhällets olycks- och skadebild
 • Förebygga olycksfall
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontroll av livstecken
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt- och lungräddning
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Fallolyckor
 • Organisera och handla på en olycksplats
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Trygghetscirkeln står för ett förhållningssätt där man utgår från barnets grundläggande behov av trygghet och relationen mellan barn – vuxen. Det är en metod i att lära sig enkla strategier för att möta sitt barn – att se, förstå och bli mer medveten om det samspel som pågår.Vi reflekterar utifrån färdigt filmmaterial och runt hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett sätt som främjar trygghet. I föräldrautbildningen träffas vi vid 7 tillfällen.

Kurser hålls varje termin, för startdatum se evenemang på Familjecentralens Facebook-sida.

Anmälan och frågor

Helena 0321-595322, helena.unosson@ulricehamn.se
Susanne 0321-595312, 0766-43 53 12, susanne.elvestal@ulricehamn.se

OBS! Begränsat antal platser!

50 års forskning har visat att ju tryggare barn är desto bättre klarar de av att:

 • Ha det bra tillsammans med sina föräldrar
 • Känna mindre ilska mot sina föräldrar
 • Be sina föräldrar om hjälp när de behöver
 • Lösa problem på egen hand
 • Komma överens med vänner
 • Ha varaktiga vänskapsrelationer
 • Lösa problem med vänner
 • Ha bra relationer med sina syskon
 • Ha en bra självkänsla
 • Inse att det finns lösningar på de flesta problem
 • Lita på att bra saker kommer att hända dem
 • Lita på människor de älskar
 • Veta hur man är snäll mot människor i sin omgivning

Circle of security 1999

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?