Barn och unga som mår dåligt

Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Verksamheter som ger stöd och råd till barn och unga

Om du är ung och har behov av att prata med en vuxen

Prata med fältsekreteraren om du:

  • Behöver stöd och motivation
  • Vill få kontakt med andra myndigheter, t.ex. polis
  • Har problem hemma eller med vänner
  • Har funderingar om alkohol och droger
  • Prata om sociala relationer.

Kontakten med fältsekreteraren är helt frivillig och bygger på respekt och förtroende. Fokus är dina egna behov och på att du ska hitta dina egna styrkor.

Har du behov av akut hjälp?

Hit kan du vända dig om det är akut

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Stress och att må dåligt, information på umo.se

Fakta och råd om stress på 1177.se

Om stress på bris.se

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Alkohol, tobak, droger

Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. En drog är något som är giftigt. Den som använder det blir påverkad och man kan bli beroende av det. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger. Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Fakta om alkohol och droger på bris.se

Tobak, alkohol, droger. Information på umo.se

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk, information på 1177.se

Missbruk av anabola androgena steroider, information på 1177.se

Att ha anhöriga som missbrukar

Att bo med vuxen som missbrukar, information på umo.se

Hjälp och stöd från kommunen

Fältsekreterare, stöd för barn och unga

Om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

 

 

Problem i skolan och skolfrånvaro

En stor del av livet handlar om att gå i skolan. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Tips för att trivas i skolan, umo.se

Föräldrars roll

Om ditt barn ofta är borta från skolan påverkar det barnets utveckling och de framtida möjligheterna på ett negativt sätt. Skolfrånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet till att vara mobbad och känna oro.

Problem i skolan och skolfrånvaro, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Man kan behöva få hjälp tidigt med att öva sina läs- och skrivförmågor. Man kan minska besvären av dyslexi genom att öva sig att läsa och skriva tillräckligt snabbt.

Om dyslexi på 1177.se

Svenska dyslexiföreningen, dyslexiföreningen.se

Dyslexiförbundets webbplats, dyslexi.org

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Du som har funktionsnedsättning kan få stöd av kommunen.

Stöd från kommunen för dig med funktionsnedsättning

Att funka olika, information på UMO.se

Funktionsnedsättning, information på 1177.se

Mobbning och kränkande behandling

När du upprepade gånger blir illa behandlad av människor runt omkring dig kallas det mobbning. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker på nätet.

Mobbning, information på umo.se

Illa behandlad på nätet – det här kan du göra, information på umo.se

Kränkning och diskriminering

Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev. Skolan är skyldig att ingripa om en elev utsätts för kränkande behandling och ska också arbeta förebyggande för att förhindra att det sker. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad på grund av egenskaper som du inte kan påverka, till exempel kön, ursprung eller sexuell läggning.

Diskriminering, information på umo.se

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO, och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Information om barn- och elevombudet hos skolinspektionen

Diskrimineringsombudsmannen, do.se

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Det finns hjälp att få för den som har blivit utsatt.

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, umo.se

Vad är sexuella övergrepp, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Våld i nära relationer

Våld och övergrepp

Våld i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem och de som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös, slå dig eller tvinga dig till sexuella handlingar. Det är alltid den som utsätter någon som har ansvaret för att det sker.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Våld från vuxna i familjen, information på umo.se

Våld i relationer

En relation där någon får en att må dåligt är inte bra. Då kan man behöva hjälp för att reda ut det som inte funkar.

Våld är inget tecken på kärlek, information på umo.se

Hjälp från kommunen

Våld i nära relationer

Verksamheter med stöd för barn och unga

Ilska och utbrott

Barn som utmanar sin omgivning till exempel med ilska och trots betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva. Det är dock viktigt att förstå mekanismerna bakom. Ibland kan vuxnas bemötande skapa negativa spiraler och förstärka beteendet. Läs mer om barn som utmanar på socialstyrelsens webbplats.

Barn som utmanar, material på Socialstyrelsens webbplats

Barn som lätt får utbrott, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Barn- och elevhälsan

Brister i föräldrarskap

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Brister i föräldraskapet, information på barnperspektivet.se

Bris vuxentelefon om barn: 077-150 50 50

Barnens hjälplinje: 116 111

Hjälp från kommunen

Föräldrastöd i Ulricehamn

Familjecentralen Ulricehamn

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Skilda föräldrar, information på umo.se

Skilsmässsa, information till vuxna på bris.se

Skilsmässa, information hos Sveriges domstolar

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Dödsfall

Att förlora någon som står en nära är en svår del av livet. Man kan känna sorg, oro över vad som kommer att hända och fundera på döden. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Om sorg på umo.se

Jag tänker mycket på döden, frågor och svar på umo.se

Dödsfall, information på 1177.se

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Att vara i kris, information på umo.se

Verksamheter med stöd för barn och unga

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar till mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Barnfattigdom, information på Rädda barnens webbplats

Ekonomiskt stöd, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Ekonomi och försörjningsstöd

 

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar, till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Även om det bara är en person som begår brottet påverkas ofta hela familjen på olika sätt. Ibland kan det vara svårt att bryta ett kriminellt beteende, även om man vill. Men det finns stöd för att man ska kunna hitta vägar tillbaka.

Fakta om brott för ungdomar, information på brottsrummet.se

Om kriminalitet, information på 1177.se

Hjälp från kommunen

Medling

Syftet med medling är att ge möjlighet för unga gärningsmän och brottsoffer att träffas för att samtala om det som inträffat. Samtalet sker tillsammans med en opartisk person – en så kallad medlare. Barn- och ungdomsgruppen arbetar med medling där gärningsmän upp till 20 år är inblandade, även icke straffmyndiga ungdomar under 15 år kan delta i medling.

Trappansamtal

Trappan är en arbetsmodell för krisbearbetning för barn som bevittnat eller upplevt våld i hemmet. För mer information kontakta någon av familjebehandlarna i kommunen.

Familjebehandlare

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Stress och att må dåligt, information på umo.se

Fakta och råd om stress på 1177.se

Om stress på bris.se

Hjälp från kommunen

Hjälp till familj, barn och ungdomar

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?