Vårdnad, boende och umgänge

Att ha vårdnad om ett barn innebär att du är juridiskt ansvarig för barnet. Du ska se till att barnet får god omvårdnad, tillsyn och trygghet. Föräldrar har vårdnaden om sina barn tills de är 18 år, men underhållsskyldigheten kvarstår så länge barnet fortfarande går i skolan, men längst till barnet fyller 21 år.

Gemensam vårdnad

Med gemensam vårdnad har båda föräldrarna det juridiska ansvaret för barnet. Gifta föräldrar, om det är en man och en kvinna, har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

För barn med ogifta föräldrar är mamman ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad till skatteverket eller familjerätten i den kommunen där barnet bor. Föräldrarna behöver inte bo ihop.

Ensam vårdnad

Om du som förälder har ensam vårdnad är det ditt ansvar att till exempel besluta om ändrat boende, byte av skola eller skolform, passansökan, barnets bankärenden eller kontakter med sjukvård. Du har det juridiska ansvaret för barnet. Ensam vårdnad kan en förälder ha oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte.

Vad händer om föräldrar skiljer sig?

Föräldrar som har gemensam vårdnad – fortsätter att ha det även om de skiljer sig eller flyttar isär. Om någon av er begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas kan en av föräldrarna få ensam vårdnad. Det avgörs i tingsrätten.

Boende och umgänge

När föräldrar inte bor tillsammans har barnet sitt huvudsakliga boende hos en av föräldrarna. Barnet har ett umgänge med den andra föräldern. Barnet kan också bo växelvis hos båda föräldrarna men kan endast vara folkbokfört hos en.

Om föräldrarna inte kommer överens

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Om föräldrarna inte kan komma överens om boende, umgänge och vårdnad kan familjerätten hjälpa er. Det sker genom så kallade samarbetssamtal och kan regleras i avtal som båda föräldrar är eniga om och familjerätten godkänner.

När föräldrarna inte enas är det tingsrätten som tar beslut. Beslutet tas alltid utifrån barnets bästa.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?