Temavecka psykisk hälsa

I Närvårdssamverkan har man beslutat att det ska anordnas en temavecka för psykisk hälsa under vecka 10, 2021. Vi ska erbjuda föreläsningar och aktiviteter till kommunens invånare. Tanken är att verksamheterna själva funderar över behov och planerar in aktiviteter, tematräffar, föreläsningar eller annat som berör ämnet. Detta kan dock med fördel göras i samverkan.

Detta år behöver vi covid-anpassa samtliga aktiviteter efter gällande rekommendationer och restriktioner. Det gör att det är lite svårare att planera och genomföra, men vi är på gång! Man kan bland annat se fram emot en digital teaterföreställning, en diktutställning, en hundpromenad samt många digitala föreläsningar…

Förutom de aktiviteter som är öppna för allmänheten händer det mycket annat i vår kommun, exempelvis anordnar Tingsholmsgymnasiet den 9 mars en Suicide Zero-föreläsning för årskurs tre. Vet du fler aktiviteter som uppmärksammar Temavecka psykisk hälsa? Hör gärna av dig!

Vill du och din förening/organisation/verksamhet medverka? Har du tips eller synpunkter?

Kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Programblad Psykisk temavecka 2021 Lyssna

Programmet börjar ta form och här nedan hittar du aktiviteterna dag för dag!

Måndag

Våga fråga-föreläsning med Suicide Zero om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv och hur vi tillsammans kan förebygga självmord.

Vi går igenom fakta och myter om självmord, lär dig känna igen och bli uppmärksammad på varningstecken på psykisk ohälsa och ger dig tips och råd på hur du kan stötta någon i din närhet som har det svårt. Digital livesändning kl 18-19.30 med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Därefter finns den inspelad och tillgänglig att se under hela veckan. Föreläsningen riktar sig till alla över 18 år. Läs mer på suicidezero.se. Arrangör Ulricehamns kommun i samarbete med organisationen Suicide Zero.

Våga fråga 8 mars

Föranmälan krävs. Innan föreläsning skickas länk till dig via mail.
Kontakt:
Simon Hägglund, 0321-595642, simon.hagglund@ulricehamn.se

 

 

Tisdag

Depression hos äldre botas sällan med piller – föreläsning med geriatrikprofessorn Yngve Gustavsson

Arrangör: ABF Sjuhärad.
Digitalt sänd liveföreläsning, kl. 10.00
Launch Meeting – Zoom
Lösenord: Depression

OM du behöver ett mötes-id-nummer, så är det detta du ska använda: 81707423898
Kontakt: Björn Wilhelmsson, 0735-19 31 00, e-post: bjorn.wilhelmsson@abf.se

Föreläsning om beroende och om hur du kan få hjälp

Emelie Classon från Beroendemottagningen föreläser. Medverkar gör även representanter från Närhälsans vårdcentral, Hälsobrunnen, samt kommunens öppenvårdsenhet och anhörigstöd. Föreläsningen sänds digitalt live tisdag kväll, samt med ett fåtal fysiska platser utifrån då gällande restriktioner.  Arrangeras av Ulricehamns kommun, SÄS/öppenpsykiatrisk mottagning beroende, Närhälsan vårdcentral Ulricehamn samt Hälsobrunnens vårdcentral.
Beroendeföreläsning mars 2021

Digitalt, samt ett begränsat antal platser på Folkets hus i Ulricehamn kl. 17.30 – 19.30

Föranmälan krävs till sammi.olsson@ulricehamn.se. Innan föreläsning skickas länk till dig via mail.
Kontakt: Sammi Olsson, 0766-435670

Onsdag

Integrerad arena by Passalen – En föreläsning om hur vi skapar inkluderande fritid för barn och unga med funktionsnedsättning

Integrerad arena är en metod för att skapa inkluderande miljöer där alla kan vara och delta – oavsett funktionsvariation. Du får lära dig hur din kommun kan följa barnkonventionens artikel om en fritid för alla, konkreta verktyg för en inkluderande verksamhet, samt hur Passalen genom åren framgångsrikt arbetat med tusentals barn och unga med funktionsvariation. Läs mer om Passalen.
Informationsblad: Passalen

Digital föreläsning via zoom: Onsdag 10 mars kl 10-11.

Föranmälan krävs till anne.andersson@ulricehamn.se. Innan föreläsning skickas länk till dig via mail!
Kontakt: Anne Andersson, 0321-595178

Existentiell hälsa – Vad är det?

Peter Andersson föreläser om de åtta principer som WHO ser kunna främja hälsorelaterad livskvalitet. Digitalt sänd liveföreläsning, samt ett fåtal fysiska platser utifrån då gällande rekommendationer.
Föreläsning existentiell hälsa

Digitalt, samt ett begränsat antal platser på Equmeniakyrkan. Onsdag 10 mars kl 13-14
Här ser du föreläsningen digitalt!

Föranmälan krävs till peter@equlricehamn.se
Kontakt: Peter Andersson, 070 – 777 42 44

Teaterpjäs Skuggsyskon

Två män och en kvinna är uppväxta i familjer där det fötts ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Östra teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna… Pjäsen sänds digitalt via zoom onsdag kl 18, med livesänd inledning och ett efterföljande samtal med skådespelarna. Du som deltagare har möjlighet att vara aktiv i det efterföljande samtalet. Pjäsen finns även inspelad och tillgänglig under hela temaveckan. Arrangör: Ulricehamns kommun
Teater Skuggsyskon 10 mars

Innan pjäsen sänds skickas länk till dig via mail. Föranmälan krävs: anhorigstod@ulricehamn.se
Kontakt: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321-596768, maria.hagiwara@ulricehamn.se

 

Torsdag

Låt din hjärna blomma!

Ulrika Ahlqvist håller en föreläsning om vår fantastiska hjärna och hjärnhälsa. Häng med, bryt gamla mönster och skapa en ny mental infrastruktur!
Arrangeras av Näringsliv Ulricehamn AB. Innan föreläsning skickas länk till dig via mail. Digital föreläsning 11 mars, kl. 08,30–09,30

Läs mer på nuab.eu

Föranmälan krävs till charlotte.svensson@nuab.eu
Kontakt: Charlotte Hermansson Svensson 0766-435967

Föreläsning om hur man som förälder kan stötta sitt barn med skolarbetet

Speciallärare Elisabeth Levander och specialpedagog Anette Carlsson föreläser om vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn med skolarbetet. Konkreta råd och tips varvas med forskning och erfarenhet kring läs- och matematikinlärning, samt läxläsning. Detta är en föreläsning för dig som har barn från förskoleklass till årskurs sex. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor, samt träffa andra föräldrar. Elisabeth Levander och Anette Carlsson föreläser under våren vid två tillfällen för föräldrar och andra intresserade om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism med mera. Arrangeras av Attention, Studieförbundet Vuxenskolan och Ulricehamns kommuns anhörigstöd.

Digital liveföreläsning torsdag 11 mars, kl. 18-20 (OBS. Ingen fysisk träff)

Föranmälan krävs på www.sv.se/sjuharad
Kontakt: Studieförbundet vuxenskolan. Styrbjörn Enander, 0321-12474, styrbjorn.enander@sv.se

Lördag

Digital föreläsning och samtal: Hedersrelaterat våld och förtryck

Kommunens enhet för öppen ungdomsverksamhet Ungas fritid bjuder in Omar Makram från organisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) för att prata med oss om hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). Målgrupp är både unga och vuxna som är intresserade. Välkomna!

Innehåll: Omar kommer att prata allmänt om HRVF, normer, mekanismer, värderingar, kulturrelativism, ”särdragen” i HRVF och hur det skiljer sig mot våld i nära relationer (VNR). Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor och diskussioner. Arrangör: Ulricehamns kommun

Digital föreläsning via Microsoft Teams appen, program på datorn eller webläsare, 13 mars, kl. 13:00 – ca. 15:00

Föranmälan krävs: Anmälan skickas till ungasfritid@ulricehamn.se, sedan får man en länk några dagar innan föreläsningen.
Kontakt: Amir Mahmutovic, tel. 0766-43 51 73, amir.mahmutovic@ulricehamn.se

Hundpromenad

Ta med dig din hund och kom på en gemensam promenad i hälsans tecken. Ta gärna med egen fika. Begränsat antal beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samling hos Hundmentorn i Knätte, kl. 15.30

Föranmälan krävs: Hundmentorn
Kontakt: Hundmentorn Annika Larsson, 070-654 20 13, info@hundmentorn.se

Pågående hela veckan

Små filmer om var man kan få hjälp

Se filmerna digitalt, när som helst under veckan. Filmerna riktar sig främst föräldrar till skolbarn, men även andra intresserade. Arrangeras av Ulricehamns kommun och Ungdomsmottagningen.
Kontakt: Ninni Gotting, ninni.gotting@ulricehamn.se

Informationsfilm om Musslan – stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa

Se filmen digitalt, när som helst under veckan. Arrangeras av Svenska kyrkan.
Informationsfilm Musslan

Kontakt: Inger Mellåker, 0321-28327, inger.mellaker@svenskakyrkan.se

”Förtröstan”

Utställning på Ulricehamns församlingsgård med valda dikter av Lars Björklund, präst, poet och föreläsare. En introduktion till utställningen finns inspelad och tillgänglig under den tid som utställningen pågår. Man kan se utställningen 6-31 mars i de fönster som vetter ut mot Storgatan. Arrangeras av Svenska kyrkan.
Kontakt: Inger Mellåker, 0321-28327, inger.mellaker@svenskakyrkan.se

Dagliga Instagram-utmaningar med Ungdomsmottagningen

En ny utmaning varje dag under temaveckan. Kolla på Ungdomsmottagningens Instagramkonto: Ungdomsmottagningenulricehamn
Kontakt: Christina Christoffersson, 010-4739313, christina.christoffersson@vgregion.se

Våga fråga-föreläsning med Suicide Zero om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv och hur vi tillsammans kan förebygga självmord.

Föreläsningen sänds digitalt live måndag kväll och finns därefter inspelad och tillgänglig att se resten av temaveckan. Föreläsningen riktar sig till alla över 18 år. Arrangeras av Ulricehamns kommun.
Kontakt: Simon Hägglund, 0321-595642, simon.hagglund@ulricehamn.se

Teaterpjäs Skuggsyskon

Två män och en kvinna är uppväxta i familjer där det fötts ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Östra teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna. Pjäsen sänds digitalt ”live” onsdag kl 18, men finns även tillgänglig på Vimeo under hela temaveckan. Arrangeras av Ulricehamns kommun.
Kontakt: Maria Hagiwara, 0321-596768, maria.hagiwara@ulricehamn.se

Sång och musik för själen – ”Det ljusnar”

Att musik har en alldeles egen kanal in till vår själ är vi många som kan vittna om. Musik berör på djupet och kan lindra vår oro och smärta likaväl som den kan förstärka vår glädje i livet.
En digital inspelning med musik att lyssna på under hela temaveckan. Vi som medverkar är vi fem musiker i pastoratet; Mikael Ryde, Emma Boehm, Ruth Lindholm, Monica Johansson och Ann-Catrin Johansson. Arrangeras av Svenska kyrkan.
Länk till konserten:https://vimeo.com/518541008

Kontakt: Inger Mellåker, 0321-28327, inger.mellaker@svenskakyrkan.se

 

Våga fråga-föreläsning med Suicide Zero om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv och hur vi tillsammans kan förebygga självmord.

Vi går igenom fakta och myter om självmord, lär dig känna igen och bli uppmärksammad på varningstecken på psykisk ohälsa och ger dig tips och råd på hur du kan stötta någon i din närhet som har det svårt. Digital livesändning kl 18-19.30 med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Därefter finns den inspelad och tillgänglig att se under hela veckan. Föreläsningen riktar sig till alla över 18 år. Läs mer på suicidezero.se. Arrangör Ulricehamns kommun i samarbete med organisationen Suicide Zero.

Våga fråga 8 mars

Föranmälan krävs. Innan föreläsning skickas länk till dig via mail.
Kontakt:
Simon Hägglund, 0321-595642, simon.hagglund@ulricehamn.se

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 14 januari 2021, senast ändrad den 2 mars 2021 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?