Temavecka psykisk hälsa

I Närvårdssamverkan har man beslutat att det ska anordnas en temavecka för psykisk hälsa vecka 10, 2022. Under temaveckan som äger rum den 7 till 13 mars ska vi erbjuda föreläsningar och aktiviteter till kommunens invånare, med syfte att främja psykisk hälsa samt motverka risker för psykisk ohälsa.

Temavecka psykisk hälsa

Här får du och din verksamhet möjlighet att fundera över behov och planera in aktiviteter som uppmärksammar ämnet. Detta kan med fördel göras i samverkan! Exempel på aktiviteter kan vara föreläsningar av personer med egna erfarenheter, diagnosträffar i samarbete mellan vårdcentral och anhörigstöd, information om beroende i samarbete mellan kommun och sjukvård, minimässor, öppna hus, föreläsningar om suicidprevention, workshops med hälsofrämjande aktiviteter, författarkvällar eller aktiviteter som kan ske i samarbete med föreningar, kyrkor eller studieförbund. Listan kan göras lång!

Vill du bidra med en aktivitet?

Vill du och din verksamhet medverka under temaveckan för psykisk hälsa? Hör av dig med förslag på aktivitet till Maria Hagiwara senast den 31 januari 2022, men gärna tidigare!

Kontakt

Maria Hagiwara, anhörigkonsulent
0321-59 67 68
maria.hagiwara@ulricehamn.se

Publicerat av Anette Westerlund den 14 januari 2021, senast ändrad den 23 november 2021 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?