Gällande detaljplaner

Vi har digitaliserat de flesta gällande detaljplaner och nu kan du söka på en gatuadress för att få fram gällande detaljplan för aktuellt område.

Karta över gällande detaljplaner

Ulricehamns kommun karta över gällande detaljplaner

Kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome.

Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: plan@ulricehamn.se

Den som vill ha ersättning för skador på grund av nedanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den det tiden får talan väckas senare enligt kap 15 § 5 Plan- och bygglagen.

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Alängen 3 m.fl. laga kraft 12 maj 2021

Lagakraftbevis för Alängen 3 m fl. (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Alängen 3 m fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Alängen 3 m fl. (pdf)

Australien 3 laga kraft 6 oktober 2022

Lagakraftbevis Australien 3 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Australien 3 (pdf)
Plankarta laga kraft Austalien 3 (pdf)

Chile 2 laga kraft 11 februari 2021

Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis rättelse av detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Tjänsteskrivelse Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)

Gällstad 1:132 m.fl. laga kraft 13 april 2023

Lagakraftbevis Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)
Plankarta Laga kraft Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)
Planbeskrivning Laga kraft Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)

Gällstad 1:147, laga kraft 30 september 2021

Lagakraftbevis för Gällstad 1:147 IETV (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Gällstad 1:147 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Gällstad 1:147 (pdf)

Holmared 1:25, laga kraft 6 december 2022

Lagakraftbevis Holmared 1.25, Stora vägen 8, Gällstad
Planbeskrivning laga kraft detaljplan för Holmared 1.25 (pdf)
Plankarta laga kraft, Holmared 1.25 (pdf)

Hökerum 7:7 m.fl.

Lagakraftbevis  Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta Laga kraft Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)

Hössna 1:2 m.fl., Hössna skola, laga kraft 11 februari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)

Skansen 1 och 2, laga kraft 27 januari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn (pdf)
Plankarta, laga kraft för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn
Lagakraftbevis för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn (pdf)

Slingan 1 m-fl., laga kraft 23 december 2021

Lagakraftbevis för Slingan 1 m.fl (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Slingan 1 m.fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Slingan 1 m.fl. (pdf)

Timmele 9:32, Timmele förskola, laga kraft 11 februari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Timmele 9:32 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Timmele 9:32 (pdf)
Lagakraftbevis för Timmele 9:32 (pdf)

Del av Ubbarp 8:16, Rönnåsens industriområde etapp 1, laga kraft 4 juni 2021

Lagakraftbevis för detaljplaneändring, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Planbeskrivning komplettering, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Genomförandebeskrivning, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta, laga kraft översikt för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 2, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 3, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 4, del av Ubbarp 8:16 (pdf)

Verkstaden 1 laga kraft 5 maj 2022

Lagakraftbevis Verkstaden 1 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Verkstaden 1 (pdf)
Plankarta laga kraft Verkstaden 1 (pdf)

Ving 10:11, laga kraft 3 november 2022

Lagakraftbevis Ving 10:11 (pdf)
Planbeskrivning Ving 10:11 (pdf)
Plankarta laga kraft Ving 10:11 (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 24 april 2023 av Sabina Eskil

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?