Gällande detaljplaner

Vi har digitaliserat de flesta gällande detaljplaner och nu kan du söka på en gatuadress för att få fram gällande detaljplan för aktuellt område.

Karta över gällande detaljplaner

Ulricehamns kommun karta över gällande detaljplaner

Kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome.

Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: plan@ulricehamn.se

Den som vill ha ersättning för skador på grund av nedanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den det tiden får talan väckas senare enligt kap 15 § 5 Plan- och bygglagen.

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Alängen 3 m.fl. laga kraft 12 maj 2021

Lagakraftbevis för Alängen 3 m fl. (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Alängen 3 m fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Alängen 3 m fl. (pdf)

Australien 3 laga kraft 6 oktober 2022

Lagakraftbevis Australien 3 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Australien 3 (pdf)
Plankarta laga kraft Austalien 3 (pdf)

Del av Bogesund 1:230 m.fl Bergsäter, laga kraft 25 november 2020

Plankarta, laga kraft för del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter (pdf)
Lagakraftbevis för del av Bogesund 1:230 m.fl. Bergsäter (pdf)

Chile 2 laga kraft 11 februari 2021

Rättelse plankarta detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis rättelse av detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)
Tjänsteskrivelse Rättelse detaljplan för kv. Chile 2 m.fl. (pdf)

Gällstad 1:147, laga kraft 30 september 2021

Lagakraftbevis för Gällstad 1:147 IETV (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Gällstad 1:147 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Gällstad 1:147 (pdf)

Hester 5:20, Herralyckedreven, laga kraft 4 augusti 2020

Plankarta, laga kraft för Hester 5:20 (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Hester 5:20 (pdf)
Lagakraftbevis för Hester 5:20 (pdf)

Holmared 1:25, laga kraft 6 december 2022

Plankarta laga kraft, Holmared 1.25 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Holmared 1:25 (pdf)
Lagakraftbevis Holmared 1.25, Stora vägen 8, Gällstad

Hössna 1:2 m.fl., Hössna skola, laga kraft 11 februari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis för Hössna 1:2 m.fl. (pdf)

Marbäck 13:20 och 13:42, laga kraft 17 september 2020

Planbeskrivning, laga kraft för Marbäck 13:20 och 13:42 (pdf)
Plankarta, laga kraft Marbäck 13:20 13:42 (pdf)
Lagakraftbevis för Marbäck 13:20 och 13:42 (pdf)

Nitta Varnums-Torp 1:34 m.fl, laga kraft 2 januari 2020

Plankarta, laga kraft för Nitta Varnums-Torp 1:34 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Nitta Varnums-Torp 1:34 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis för Nitta Varnums-Torp 1:34 m.fl. (pdf)

Sanatorieskogen 1:38 2, laga kraft 2 januari 2020

Plankarta, laga kraft för Sanatorieskogen 1:38 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Sanatorieskogen 1:38 m.fl. (pdf)
Lagakraftbevis för Sanatorieskogen 1:38 m.fl. (pdf)

Skansen 1 och 2, laga kraft 27 januari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn (pdf)
Plankarta, laga kraft för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn
Lagakraftbevis för Skansen 1 och 2 m.fl., Ulricehamn (pdf)

Slingan 1 m-fl., laga kraft 23 december 2021

Lagakraftbevis för Slingan 1 m.fl (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Slingan 1 m.fl. (pdf)
Plankarta, laga kraft för Slingan 1 m.fl. (pdf)

Timmele 9:32, Timmele förskola, laga kraft 11 februari 2021

Planbeskrivning, laga kraft för Timmele 9:32 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Timmele 9:32 (pdf)
Lagakraftbevis för Timmele 9:32 (pdf)

Tingslyckan 10, laga kraft 30 juni 2020

Plankarta, laga kraft för Tingslyckan 10 (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för Tingslyckan 10 (pdf)
Lagakraftbevis för Tingslyckan 10 (pdf)

Del av Ubbarp 8:16, Rönnåsens industriområde etapp 1, laga kraft 4 juni 2021

Lagakraftbevis för detaljplaneändring, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Planbeskrivning, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Planbeskrivning komplettering, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Genomförandebeskrivning, laga kraft för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta, laga kraft översikt för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 2, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 3, del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta laga kraft del 4, del av Ubbarp 8:16 (pdf)

Verkstaden 1 laga kraft 5 maj 2022

Lagakraftbevis Verkstaden 1 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Verkstaden 1 (pdf)
Plankarta laga kraft Verkstaden 1 (pdf)

Ving 10:11, laga kraft 3 november 2022

Lagakraftbevis Ving 10:11 (pdf)
Planbeskrivning Ving 10:11 (pdf)
Plankarta laga kraft Ving 10:11 (pdf)

Vist 10:58 energi- och miljöcenter, laga kraft 30 oktober 2020

Planbeskrivning, laga kraft för Vist 10:58 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Vist 10:58 (pdf)
Lagakraftbevis för Vist 10:58 (pdf)

Ärlan 4, laga kraft 3 mars 2020

Planbeskrivning, laga kraft för Ärlan 4 (pdf)
Komplettering till planbeskrivning, laga kraft för Ärlan 4 (pdf)
Plankarta, laga kraft för Ärlan 4 (pdf)
Lagakraftbevis för Ärlan 4 (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 7 december 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?