Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota)

Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet. De har för avsikt att förvärva en del av fastigheten Bogesund 1:77. Planområdet är beläget öster om Karlsnäs industriområde, vid korsningen Alängsgatan och Falköpingsvägen i Ulricehamn.

Bild på området med Toyotabutik och verkstad samt rondellToyotas butik och verkstad samt rondell utanför.

Idag använder de, förutom sin fastighet Alängen 3, också en del av Bogesund 1:77 för uppställning av nya och begagnade bilar, samt förvaring av däck i containers. För att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.

Kontakt med planarkitekt

Ann Stockzelius
E-post: ann.stockzelius@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 52 66

Förväntad tidplan

Publicerat av Ulrika Emtervall den 8 september 2020, senast ändrad den 26 februari 2021 av Peter Johansson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?